IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 19 Unique visitors: 19
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Andriţchi Viorica Ion - 21. Descărcări - 61. Vizualizări - 4820.
Articole în reviste din RM - 21.
xls PDF

2017 - 1

Aspecte ale managementului calitații formarii profesionale continue a cadrelor didactice

Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia, Afanas Aliona, Vicol Nelu, Andriţchi Viorica, Isac Ştefania, Cebanu(Slutu) Lilia, Clichici Veronica, Mija Violeta, Ţurcan Natalia, Calancea Natalia, Gherştega Tatiana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Abordări teoretice ale mentoratului din perspectiva dezvoltării profesionale
Andriţchi Viorica, Balan Tatiana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga“
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihologice ale activităţii de mentorat în contextul dezvoltării profesionale
Balan Tatiana, Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice ale managementului motivării cadrelor didactice
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Comunicarea managerială – factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice din instituţia şcolară
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţii ale eficacităţii managementului motivării cadrelor didactice
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Evaluarea resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar
Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(81-82) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aviz la monografia Stilurile manageriale în instituţia preşcolară, autori Victoria Cojocaru, Lilia Cebanu
Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Configuraţii teoretico-praxiologice ale motivaţiei pentru asigurarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar
Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Valenţe ale teoriilor motivării resurselor umane
Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(34) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 8

Recrutarea şi selectarea cadrelor didactice – funcţie centrală a managementului resurselor umane în învăţământ
Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(45) / 2011 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii în domeniul resurselor umane
Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii sistemului educaţional din Republica Moldova: teorie şi metodologie
Baciu Sergiu, Mija Violeta, Andriţchi Viorica, Şleahtiţchi Mihail, Cerbuşca Pavel, Martea Galina, Cebanu(Slutu) Lilia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etape şi contribuţii valorice ale savanţilor din Republica Moldova în dezvoltarea managementului educaţional
Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii în domeniul resurselor umane: Oportunităţi şi perspective
Andriţchi Viorica
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţe manageriale specifice Managementului resurselor umane în învăţământ
Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţe Socio-Umane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice pentru perfecţionarea cadrelor didactice la nivel de instituţie şcolară
Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţe Socio-Umane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Formarea capacităţilor de autoeducaţie a personalităţii la diferite etape de vîrstă
Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(42) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21