IBN
Close
Repeșco Gabriela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

  Firescul insatisfacției de sine în procesul învățării transformative
Repeșco Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

  Evaluarea critică a propriilor viziuni: abordări teoretice și aplicații practice
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Incitațiile dilemei dezorientative
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 12 August, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

  Învățarea transformativă - resursă valorică pentru exersarea gândirii independente a formabililor
Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte ale comunicării prin intermediul tehnologiilor informaționale de comunicare (TIC)
Cocalea Doina1 , Repeșco Gabriela2 , Glavan Aurelia2
1 Gimnaziul Vîșcăuți, r. Orhei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dimensiuni psihologice ale învățării în etapa tinereții
Glavan Aurelia1 , Repeșco Gabriela2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-75. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Experiențe de valorificare a învățării transformative în școala superioară modernă
Repeșco Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Experiențe de valorificare a învățării transformative în școala superioară modernă.
Repeșco Gabriela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Motivația studenților pentru activitatea de învățare independentă
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-86. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspective metodologice ale evaluării gândirii independente a studenților
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Program de intervenție psiho-educativă destinat reducerii riscului pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților
Ionaşcu Grigore1 , Repeșco Gabriela2 , Glavan Aurelia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-51. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valorificarea jocului didactic în dezvoltarea vorbirii copiilor de vârstă preșcolară
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela , Bleandură Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-125. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

  Învățarea pertinentă în contextul pandemic
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte metodologice ale dezvoltării gândirii independente în contextul învățării transformative
Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mecanismele psihice ale gândirii independente
Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pertinența strategiilor de monitorizare a diferitor tipuri de învățare în dezvoltarea gândirii independente la adolescenții din mediul academic
Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tangențe și discrepanțe dintre gândirea independentă și alte tipuri de gândire
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

  Impactul competenței digitale a cadrului didactic asupra eficienței creării contextelor de învățare transformativă
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Potențialul învățării transformative în dezvoltarea gândirii independente la adolescenți
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valorile prioritare la tinerii moderni
Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valorile și gândirea independentă la tineri
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Facilitarea accesului la studii profesionale a adolescenților
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-411-1.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valorile tinerilor: realitățile societății modern
Antoci Diana , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 23 of 23