IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(28) pentru indicele czu "373.091"

Strategii de stimulare a relațiilor constructive la nivelul clasei de elevi

CZU : 373.091:005
Moldoscopie
Nr. 2(14) / 2000 / ISSN 1812-2566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptualizarea modelului teoretic al educaţiei literar-artistice şi lingvistice a elevilor prin valorificarea lecţiilor netradiţionale

CZU : 373.091
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivația valorificată dintr-o perspectivă triadică: profesor – elev – proces educațional

CZU : 373.091
, ,
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(125) / 2021 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collaborative Learning vs. School Success

CZU : 373.091
,
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(125) / 2021 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere metodologice în predarea inter-, pluri- şi transdisciplinară a simbolismului în ciclul preuniversitar

CZU : 373.091
,
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactica limbii şi literaturii române reflectată în proiectele de cercetare ale practicienilor

CZU : 373.091[811.135.1+821.135.1.09]
,
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disciplinele opţionale din perspectiva formării competenţelor şcolare

CZU : 373.091
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învăţarea sistemică a teoriilor fizice

CZU : 373.091:53
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condiţiile sociale, premise definitorii ale contextului învăţării

CZU : 373.091
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni inovative ale Curriculumului naţional la Educaţia Fizică

CZU : 373.091:796
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O nouă viziune asupra strategiilor didactice

CZU : 373.091
,
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O carte ce își merită cititorul: „Mediul de realizare a procesului educațional în contextul implementării curriculumului”

CZU : 373.091
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul atitudinii în contextul dezvoltării personale a cadrelor didactice

CZU : 373.091:[54+57]
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relevanța teoriei inteligențelor multiple în învățarea istoriei

CZU : 373.091:94
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea funcțional-pragmatică a învățării versus analfabetismul funcțional al elevilor

CZU : 373.091
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni ale mediului educațional școlar în contextul curriculumului dezvoltat

CZU : 373.091
,
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inserții conceptuale de management al clasei de elevi întru creșterea calității

CZU : 373.091
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea tactului pedagogic la viitoarele cadre didactice - imperativ al școlii moderne

CZU : 373.091
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performanța școlară în actualitate

CZU : 373.091
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța instructiv – educativă a jocului didactic matematic

CZU : 373.091:51
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28