IBN
Închide
Bâlici Veronica Ştefan
Cuvinte-cheie (54): conştiinţă (2), identity (2), identitate (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Cadrul didactic, formator al personalităţii elevului
Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiționări în formarea identității cultural-lingvistice
Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variații strategice în formarea și dezvoltarea conștiinței lingvistice a elevilor
Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Condiţii pedagogice pentru învăţarea autentică
Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conştiinţa lingvistică, condiţie sine-qua-non în formarea vorbitorului cult
Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Condiții ale relaționării afectivității și raționalității în formarea lingvistică a vorbitorului cult (partea I)
Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre teoria educaţiei tribale
Bâlici Veronica
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Raţionalitatea şi funcţia ei în dezvoltarea fiinţei umane
Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(51) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Cum devenim evaluatori ai propriului impact
Bâlici Veronica
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernitate şi eficienţă în procesul educaţional
Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(47) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tatiana Callo – pedagog şi cercetător prin vocaţie
Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vioara în orchestra simfonică brahmsiană
Bâlici Veronica
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Formarea competenţei de comunicare în baza limbajului matematic şi a conştiinţei lingvistice
Achiri Ion, Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Profeţia unei vieţi închinate căutării sensului
Pogolşa Lilia, Bucun Nicolae, Vicol Nelu, Achiri Ion, Bâlici Veronica, Franţuzan Ludmila, Kerekeş Adelhaida, Simion Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori ale educaţiei umaniste în cadrul disciplinelor exacte
Bâlici Veronica, Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(34) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori educaţionale în opera didactică a lui Spiridon Vangheli
Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Aspectele psiho-sociale a familiei de origine în formarea paternului educaţional respingător
Sterpu Vladimir, Bâlici Veronica, Ocatova Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conştiinţa lingvistică – valoare definitorie a fiinţei umane
Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Philologia
Nr. 5-6(258) / 2011 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excurs sintetic asupra cercetărilor ştiinţifice în proiectul “Fundamentele teoretice şi metodologice ale educaţiei lingvistice şi literare a elevilor” (2006-2010)
Vicol Nelu, Callo Tatiana, Pâslaru Vladimir, Colţun Gheorghe, Cazacu Tamara, Isac Ştefania, Volcovscaia Maria, Hadîrcă Maria, Bâlici Veronica, Luca Stela, Baboglo Ignat, Vasilioglo Constantin, Ţâmpău Victor, Guţu Svetlana, Guzun Oxana, Gărbălău Veronica, Suruceanu Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Funcţia transgresivă a competenţei scripturale
Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22