Conceptualizarea modelului teoretic al educaţiei literar-artistice şi lingvistice a elevilor prin valorificarea lecţiilor netradiţionale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
203 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-24 18:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.091 (41)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1357)
SM ISO690:2012
VÎLCU, Marcela. Conceptualizarea modelului teoretic al educaţiei literar-artistice şi lingvistice a elevilor prin valorificarea lecţiilor netradiţionale. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2021, nr. 2(126), pp. 5-8. ISSN 1810-6455.
10.5281/zenodo.4718810
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455

Conceptualizarea modelului teoretic al educaţiei literar-artistice şi lingvistice a elevilor prin valorificarea lecţiilor netradiţionale

Conceptualizing a Theoretical Model of Literary-Artistic and Linguistic Education through an Exploration of Non-traditional Lessons

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4718810
CZU: 373.091

Pag. 5-8

Vîlcu Marcela
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 5 iulie 2021


Rezumat

În articol este abordată problema educaţiei literar-artistice şi lingvistice a elevilor în cadrul lecţiilor netradiţionale. Autoarea conceptualizează un model teoretic, constituit din teorii, principii, activităţi, tehnologii şi criterii de evaluare conforme cu specificul celor două domenii, Limbă şi comunicare şi Literatură, ale disciplinei Limba şi literatura română. Modelul fundamentează proiectarea întregului proces educaţional prin valorificarea lecţiei netradiţionale.

The article addresses the issue of literary-artistic and linguistic education in non-traditional school lessons. The author conceptualizes a theoretical model, consisting of theories, principles, activities, technologies, and evaluation criteria, in accordance with the specifics of the two domains of Romanian Language and Literature as a school subject: Language and Communication, and Literature. The model substantiates the design of the entire educational process by capitalizing on nontraditional lessons.

Cuvinte-cheie
educaţie literar-artistică şi lingvistică, lecție netradițională, teorii, principii, activităţi lectorale/de comunicare, evaluare, elevi,

literary-artistic and linguistic education, non-traditional lesson, theories, principles, reading/communication activities, assessment, pupils