IBN
Închide
Beschieru Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 4

  Învățare prin colaborare vs. succes școlar
Buzu Svetlana , Beschieru Mariana
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(125) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Online Classroom Management and Motivation
Buzu Svetlana , Beschieru Mariana
PI „Mihai Viteazul” Theoretical Lyceum, mun. Chisinau
Univers Pedagogic
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Online classroom management and motivation
Beschieru Eugeniu1 , Beschieru Mariana2 , Buzu Svetlana3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Chişinău,
3 PI „Mihai Viteazul” Theoretical Lyceum, mun. Chisinau
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Virtual boards in remote learning environment
Beschieru Mariana1 , Buzu Svetlana2
1 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Chişinău,
2 PI „Mihai Viteazul” Theoretical Lyceum, mun. Chisinau
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Prezentarea electronică Power Point în procesul educaţional
Nastas Svetlana , Beschieru Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5