IBN
Închide

39Publicaţii

813Descărcări

24599Vizualizări

Ghicov Adrian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 3

Educația pentru comunicare. Sensul pedagogic al corelării noematice
Ghicov Adrian , Florea Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia generațională a maestrului și discipolilor în școala actuală
Ghicov Adrian
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(134) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respiritualizarea umană a personalității ca obiectiv al formării continue a profesorilor școlari
Ghicov Adrian , Vacarciuc Daniela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(135) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Baza performării în discursul postmodern al educației
Ghicov Adrian
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 2 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența transdisciplinară în procesul educațional. Aspecte metodologice și manageriale
Ghicov Adrian1 , Callo Tatiana2 , Mardari Angela3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-74. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Didactica limbii şi literaturii române reflectată în proiectele de cercetare ale practicienilor
Goraş-Postică Viorica1 , Ghicov Adrian2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doamna cu suflet de pasăre în zbor. Tatiana CALLO, un model intelectual autentic
Ghicov Adrian
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Textul, vorbirea şi activitatea verbală creativă a elevilor
Ghicov Adrian
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dezvoltarea curriculară la disciplina limba şi literatura română în contextul pedagogiei constructiviste
Ghicov Adrian
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-40. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile constructiviste ale înţelegerii în didactica textului
Ghicov Adrian
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Interogaţii pedagogice, pastile de gândire pentru specialistul de azi şi de mâine
Ghicov Adrian
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aspecte de retellizare educaţionala a textului
Ghicov Adrian
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 March, 2017. Descarcări-33. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lingvistica şi didactica textului nonliterar
Ghicov Adrian
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Ancorări constructivist–metodologice în lingvistica textului
Ghicov Adrian
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Învăţarea constructivistă, siguranţa cunoaşterii şi textualitatea
Ghicov Adrian
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consonanţa relaţiilor umane în configurarea retellizării pedagogice
Ghicov Adrian
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea integralistă în studiul textului
Ghicov Adrian
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul retellizării în paradigma constructivistă a învăţării ca factor
Ghicov Adrian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul didactic şi abordarea lui din perspectiva realităţii de facto
Ghicov Adrian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-30. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Axiologia educaţională a înţelegerii textului: de la construirea propriei cunoaşteri la afirmarea eului în spaţiul vieţii
Ghicov Adrian
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 4(40) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-31. Vizualizări-957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39