IBN
Închide
Ghicov Adrian Alexei
Cuvinte-cheie (55): retellizare (2), reality (2), text (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Dezvoltarea curriculară la disciplina limba şi literatura română în contextul pedagogiei constructiviste
Ghicov Adrian
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Interogaţii pedagogice, pastile de gândire pentru specialistul de azi şi de mâine
Ghicov Adrian
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte de retellizare educaţionala a textului
Ghicov Adrian
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 March, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Ancorări constructivist–metodologice în lingvistica textului
Ghicov Adrian
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Orientarea integralistă în studiul textului
Ghicov Adrian
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul retellizării în paradigma constructivistă a învăţării ca factor
Ghicov Adrian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul didactic şi abordarea lui din perspectiva realităţii de facto
Ghicov Adrian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Axiologia educaţională a înţelegerii textului: de la construirea propriei cunoaşteri la afirmarea eului în spaţiul vieţii
Ghicov Adrian
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 4(40) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcţia pedagogică a lecturii
Ghicov Adrian
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Formarea şi evaluarea competenţelor lingvistice şi literare: note definitorii
Ghicov Adrian
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 August, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O perspectivă constructivistă a textului în manualul şcolar de limba şi literatura română
Ghicov Adrian1, Callo Tatiana2
1 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul cu textul: formarea atitudinii pro-textuale a elevului
Ghicov Adrian
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(72-73) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 6

Aspecte metodologice ale poziţionării protextuale a elevilor
Ghicov Adrian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(39) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea educaţională a rettelizării textului media
Ghicov Adrian
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(15) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura structurală a notaţiei textului într-o viziune aplicativă
Ghicov Adrian
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(14) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin pedagogic sub semnul harului
Ghicov Adrian, Paniş Aliona, , Cristei Tamara, Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea dimensiunii mesajistice în formarea personalităţii integrale a elevului
Ghicov Adrian
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea textului prin proiectul de cercetare
Ghicov Adrian
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(16) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 May, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Concepţia educaţiei în Republica Moldova
Guţu Vladimir1, Bucun Nicolae2, Cemortan Stela2, Pâslaru Vladimir2, Mija Violeta2, 3, Ghicov Adrian3, Parlicov Eugenia3,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-141. Vizualizări-1374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia intelectului elevului ca reţea funcţională a cunoaşterii
Ghicov Adrian
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(55) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24