IBN
Închide
Cuza Petru Alexandru
Cuvinte-cheie (103): Quercus robur (9), electrolyte leakage (4), heat shock (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 66. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Distribuţia puieţilor stejarului pedunculat (Quercus robur L.) pe categorii de diametre în culturile de descendenţe materne
Cuza Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Botanică
Nr. 2(19) / 2019 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Activitatea substanţelor antioxidante în mugurii  arborilor stejarului pedunculat (Quercus robur)  cu diferite termene de înfrunzire
Cuza Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea proceselor antioxidante în extractele din mugurii speciilor spontane de stejar în funcţie de anotimp şi condiţiile staţionale
Dascaliuc Alexandru1, Cuza Petru2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea în înălţime a descendenţilor stejarului pedunculat (Quercus robur L.) proveniţi de la arborii situaţi în masiv şi la lizieră.
Cuza Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Highlighting the structure of downy oak stands (Quercus pubescens Willd.) according to the height of the trees
Cuza Petru, Florentă Gheorghe, Florenţă Veronica
State University of Moldova
Revista Botanică
Nr. 1(16) / 2018 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 11 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul înfrunzirii descendenţilor stejarului pedunculat (Quercus robur L.) în diferite provenienţe
Cuza Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of experimental botanical methods to determine the resistance of pedunculate oak and downy oak to heat stress
Cuza Petru
State University of Moldova
Revista Botanică
Nr. 2(17) / 2018 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Activitatea antioxidantă a substanţelor din mugurii arborilor stejarului pufos (Quercus pubescens willd.) care cresc în diferite condiţii staţionale
Florentă Gheorghe, Cuza Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(106) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antioxidant activity of substances extracted from buds of the trees of spontaneous oak species
Cuza Petru, Florentă Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Botanică
Nr. 2(15) / 2017 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul distribuţiei descendenţilor după înălţime în culturile experimentale ale stejarului pedunculat (Quercus robur)
Cuza Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(106) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Influenţa temperaturii şi duratei ei de acţiune asupra adaptării frunzelor de Quercus robur la şocul termic
Cuza Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatolie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Cocîrţă Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatolie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aproximaţia sistemică în utilizarea raţională a speciilor şi genotipurilor de stejar la împădurirea şi gospodărirea durabilă a pădurilor din Republica Moldova
Cuza Petru1, Dascaliuc Alexandru2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(81) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 12 August, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senescenţa şi scurgerea electroliţilor din frunzele stejarului pedunculat (Quer­cus robur l.) cu diferite termene de înfrun­zire
Dascaliuc Alexandru1, Cuza Petru2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(80) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul creşterii în înălţimea descendenţilor stejarului pufos (QuercuspubescensWilld.)în funcţie de provenienţa lor ecologică
Cuza Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The seasonal activity of photosystem II and enzimes of degradation of hydrogen peroxide and during dehydration of Buxus sempervírens L. leaves
Zdioruk Nina1, Ralea Tudor1, Jelev Natalia1, Cuza Petru2, Florentă Gheorghe2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Academicianul Andrei URSU la 85 de ani
Cuza Petru, Bejan Iurie, Stegărescu Vasile, Sîrodoev Ghenadie, Marcov Ion, Overcenco Aureliu, Curcubăt Stela, Nedealcov Maria, Boboc Nicolae, Dediu Ion, Tărîţă Anatolie, Cocîrţă Petru, Vataman Alexandru
Institutul de Ecologie, Geografie, Geologie şi Seismologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 26 January, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activity of photosystem II and decomosition of H2O2 during dehydration and subsequent rehydration at air of boxwood (Buxus sempervírens L.) Leaves
Zdioruk Nina1, Ralea Tudor1, Cuza Petru2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Conservation of plant diversity
Ediția 3-a. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 17 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cota pădurilor în ecosistemele naturale ale Republicii Moldova
Ursu Andrei, Cuza Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(74) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 67