IBN
Închide
20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice
Conducătorul proiectului:  Buşmachiu Galina
142 publicații (100%) au menționat Proiectul ca sursă de finanțare
9 publicații (6.29%) sunt la tema a 4 teze de doctorat
Organizaţia Executoare:

Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 93. Publicaţii peste hotare - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 6
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 28
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 24
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 69
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 18
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2024 - 2

Importanța minelor de la Gordinești pentru hibernarea și reproducerea speciilor de lilieci
Caldari Vladislav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Dibolscaia Natalia
Institutul de Zoologie, USM
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New species of Staphylinidae (Coleoptera) from the Republic of Moldova revealed by DNA barcoding and morfological analysis
Bacal Svetlana1 , Buşmachiu Galina1 , Popa Oana Paula2
1 Institute of Zoology, MSU,
2 „Grigore Antipa” National Museum of Natural History, Bucharest
One Health and Risk Management
Nr. 2 / 2024 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-12. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 59

Bait as a medicinal form in the anthelmintic treatment of wild canids
Chihai Oleg , Nistreanu Victoria , Zamornea Maria
Institute of Zoology, MSU
One Health and Risk Management
Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carabids (Coleoptera: Carabidae) from the entomological collection of the “Codri” reservation
Enciu-Baban Elena , Manic Gheorghe
Institute of Zoology, MSU
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(39) / 2023 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica epidemiologică a parazitofaunei la Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) din ecosisteme naturale și antropizate ale Republicii Moldova
Chihai Oleg1 , Savin Anatolie1 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Rusu Ştefan1 , Tălămbuţă Nina2 , Zamornea Maria1 , Melnic Galina1 , Coşcodan Diana3
1 Institutul de Zoologie, USM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(166) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caradrina aspersa rambur, 1834 (lepidoptera, noctuidae) – a new species in the fauna of the Republic of Moldova
Ţugulea (Hacina) Cristina
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coccinellids (insecta) from the collection of the museum of entomology, Institute of Zoology, USM
Creţu Irina , Burduja Daniela , Buşmachiu Galina
Institute of Zoology, MSU
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coleopteran species (Coleoptera) from the entomological collection of the Codrii Nature Reserve Museum
Enciu-Baban Elena , Calestru Livia
Institute of Zoology, MSU
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coleopteran species (Coleoptera: Chrysomelidae, Attelabidae, Brentidae, Brachyceridae, Curculionidae) from the entomological collection of the Codrii nature reserve museum
Calestru Livia , Manic Gheorghe
Institute of Zoology, MSU
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(39) / 2023 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coleopterele saproxilice din familia silvanidae kirby, 1837 în fauna Republicii Moldova
Bacal Svetlana
Institutul de Zoologie, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coleopterele saproxilice din rezervațiile științifice „Plaiul Fagului”, „Pădurea Domnească” și „Prutul de Jos” la prima mențiune
Bacal Svetlana
Institutul de Zoologie, USM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(69) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coleopterele saproxilice și speciile de arbori gazdă
Bacal Svetlana
Institutul de Zoologie, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Confirmation of the Presence of the Species Cixidia pilatoi (D'urso & Guglielmino, 1995) (Fulgoromorpha: Achilidae) in the Republic of Moldova
Grozdeva (Gargalîc) Svetlana
Institute of Zoology, MSU
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cunoașterea schimbărilor evolutive ale comunităților de rozătoare mici în condițiile modificărilor antropice și climatice din Republica Moldova.
Sîtnic Veaceslav , Larion Alina , Nistreanu Victoria , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributions to the knowledge of beetles (Insecta: Coleoptera) from Orhei National Park
Bacal Svetlana , Buşmachiu Galina , Creţu Irina
Institute of Zoology, MSU
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(39) / 2023 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current status of the pelecaniformes species in the ramsar area “the lakes of lower Prut”
Paladi Viorica12
1 ˮLower Prutˮ Natural Reserve, Slobozia Mare,
2 Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date preliminare privind speciile de furnici (Hymenoptera: Formicidae) din nordul Republicii Moldova
Mînzat Cristian , Buşmachiu Galina
Institutul de Zoologie, USM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(70) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea adăposturilor subterane și a chiropterelor de pe teritoriul Republicii Moldova
Caldari Vladislav , Nistreanu Victoria , Larion Alina
Institutul de Zoologie, USM
One Health and Risk Management
Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea coccinelidelor (Insecta: Coccinellidae) din rezervația „Plaiul fagului”
Burduja (Vîrlan) Daniela , Buşmachiu Galina
Institutul de Zoologie, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity and biotopic distribution of bat species (Mammalia: Chiroptera) in Chișinău, Republic of Moldova
Dibolscaia Natalia
Institute of Zoology, MSU
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(39) / 2023 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity of chiroptera communities in Goianul nou mines (new research site)
Caldari Vladislav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Dibolscaia Natalia
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity of hopper species (Hemiptera: auchenorrhyncha) in the vineyards established in Congaz village, Comrat district, Republic of Moldova
Grozdeva (Gargalîc) Svetlana , Derjanschi Valeriu , Mihailov Irina
Institute of Zoology, MSU
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity of insects (odonata, hemiptera: auchenorrhyncha, coleoptera: coccinellidae) from the phacelia culture, "Plaiul fagului" Reserve, Republic of Moldova
Burduja Daniela , Buşmachiu Galina , Grozdeva (Gargalîc) Svetlana
Institute of Zoology, MSU
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-22. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity of odonata and hymenoptera (Formicidae) fron the Orhei National Park
Buşmachiu Galina , Mînzat Cristian
Institute of Zoology, MSU
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of small mammal communities at the depression phase in agrocenoses in the Republic of Moldova in 2022
Sytnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna of trematodes of amphibians (Ranidae bufonidae families) in the Republic of Moldova. 1. Family plagior-chiidae
Gherasim Elena , Erhan Dumitru
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna și ecologia coleopterelor edafice (coleoptera: carabidae, silphidae, geotrupidae, scarabaeidae, lucanidae) din pădurea de gorun cu tei-frasin (Rezervația științifică „Codrii”)
Enciu-Baban Elena1 , Tălămbuţă Nina2
1 Institutul de Zoologie, USM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
First record of the leafhopper Megophthalmus scanicus (fallen, 1806) (Hemiptera: auchenorrhyncha: cicadellidae) in the Republic of Moldova
Grozdeva (Gargalîc) Svetlana
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
First record of the Nearctic Leafhopper Erasmoneura vulnerata (Fitch, 1851) (Hemiptera: Hicadellidae) in the Republic of Moldova
Grozdeva (Gargalîc) Svetlana , Buşmachiu Galina
Institute of Zoology, MSU
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(39) / 2023 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genotiparea mistrețului cu utilizarea dispozitivului Bento Lab
Sîtnic Victor , Nistreanu Victoria , Savin Anatolie
Institutul de Zoologie, USM
One Health and Risk Management
Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 10 December, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lynx Issiodorensis (Felidae, Carnivora) from the early pliocene locality priozernoe in the Dniester valley
Zakharov Denis
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New species and new records of Collembola (Hexapoda) from the Republic of Moldova
Buşmachiu Galina
Institute of Zoology, MSU
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(39) / 2023 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New species of saproxylic beetles from the "Plaiul fagului" and "Pădurea domnească" reserves
Bacal Svetlana , Buşmachiu Galina
Institute of Zoology, MSU
One Health and Risk Management
Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi date despre coleopterele saproxilice din rezervația științifică Plaiul fagului
Bacal Svetlana
Institutul de Zoologie, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocypus fulvipennis erichson, 1840 (coleoptera, staphylinidae) in the Republic of Moldova as a poly-biont vital form species
Mihailov Irina
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizărea structural-funcțională a comunităților de rozătoare mici – vectori ai zoonozelor
Sîtnic Veaceslav
Institutul de Zoologie, USM
One Health and Risk Management
Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile ecologice ale rozătoarelor (Rodentia) – dăunători ai culturilor agricole
Sîtnic Veaceslav , Caraman Natalia
Institutul de Zoologie, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Philonthus jurgans tottenham, 1937, specie cu statut dublu: adventivă și nouă pentru fauna Republicii Moldova (coleoptera, staphylinidae)
Mihailov Irina
Institutul de Zoologie, USM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Philonthus lepidus (Gravenhorst, 1802), specie nouă în componența faunistică a coleopterelor din Republica Moldova (coleoptera, staphylininae, staphylinidae)
Mihailov Irina
Institutul de Zoologie, USM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Philonthus salinus kiesenwetter, 1844 (coleoptera, staphylinidae, staphylininae), faunistic component: retrospective and update
Mihailov Irina
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revisiting the Paleolithic Reindeer of Moldova: an in-depth analysis
Croitor Roman12
1 Université d’Aix-Marseille,
2 Institute of Zoology, MSU
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodent species in agricultural ecosystems from the central part of the Republic of Moldova and Bacau county, Romania
Nistreanu Victoria1 , Paraschiv Dalia2 , Larion Alina1
1 Institute of Zoology, MSU,
2 Museum Complex of Natural Sciences, Bacau
One Health and Risk Management
Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saproxylic beetles (Insecta: Coleoptera) from forest ecosystems of the Republic of Moldova
Bacal Svetlana , Buşmachiu Galina
Institute of Zoology, MSU
North-Western Journal of Zoology
Nr. / 2023 / ISSN 1584-9074 / ISSNe 1843-5629
Disponibil online 3 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seasonal activity of catalase in the leaves of Buxus sempervirens l.
Zdioruk Nina , Cuza Petru , Ralea Tudor , Platovschii Nicolai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnalări noi în grupul pederinelor (Coleoptera, Paederinae, Staphylinidae) din Republica Moldova
Mihailov Irina
Institutul de Zoologie, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii de coleoptere dăunătoare pentru ecosistemele forestiere
Bacal Svetlana
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectrul trofic al Ciufului de pădure (Asio otus) în perioada de iarnă în Republica Moldova.
Nistreanu Victoria , Larion Alina
Institutul de Zoologie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală a chiropterelor din adăposturile subterane de la Cupcini
Caldari Vladislav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Dibolscaia Natalia
Institutul de Zoologie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul faunei helmintice la amfibieni (Amphibia: ranidae) din zona de agrement - Grădina Botanică (institut) „Alexandru Ciubotaru”
Gherasim Elena , Erhan Dumitru
Institutul de Zoologie, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul heteropterelor (hemiptera) din parcul naţional “Orhei”
Derjanschi Valeriu
Institutul de Zoologie, USM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 150