IBN
Închide
Begu Adam Ilie
Cuvinte-cheie (59): componente naturale (2), pollution sources (2), Natural Protected Areas (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Aspecte privind poluarea mediului din cadrul bazinului râului Cereşnovat prin depuneri atmosferice
Fasola Regina, Braşoveanu Valeriu, Begu Adam, Brega Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservarea resurselor naturale în rezervatiile peisajere
Liogchii Nina, Begu Adam, Fasola Regina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pașaportul ecologic al ariei protejate „La 33 de vaduri”
Liogchii Nina12, Begu Adam13, Fasola Regina12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie,
3 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paşaportul ecologic al ariei protejate Leordoaia
Liogchii Nina, Begu Adam, Fasola Regina, Braşoveanu Valeriu, Ajder Vitalie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Contributii la identificarea unor locaţii a speciilor de plante amenintate cu disparitia (cites, 1973)
Begu Adam
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Starea şi rolul ariilor protejate din nordul ţării
Liogchii Nina, Begu Adam, Brega Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatolie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Cocîrţă Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatolie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare a calităţii aerului din ecosistemele forestiere
Begu Adam
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Lichens studies in the Republic of Moldova and its ecobioindication features
Begu Adam
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Conservation of plant diversity
Ediția 3-a. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 17 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lichens studies in the Republic of Moldova and their ecobioindication features
Begu Adam
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista Botanică
Nr. 1(8) / 2014 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Protecţia speciilor rare de plante în rezervaţiile naturale silvice din bazinul râului Prut
Liogchii Nina, Begu Adam, Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a unor arii naturale protejate de stat din podişul Moldovei de Nord
Liogchii Nina, Begu Adam, Brega Vladimir, Braşoveanu Valeriu
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(70) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea elementelor naturale valoroase din rezervația peisajeră "La 33 de vaduri"
Begu Adam, Liogchii Nina, Donica Ala, Ajder Vitalie
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(71) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 19 June, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Argumentarea ştiinţifică a valorii ecosistemului forestier lupăria
Begu Adam, Liogchii Nina, Brega Vladimir, Tărîţă Anatolie, Sandu Maria, Stegărescu Vasile, Kuharuk Ecaterina, Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(34) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind realizarea monitoringului biologic pasiv şi activ în ecosistemele forestiere şi urbane
Begu Adam, Liogchii Nina, Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(35) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind structura pasaportului ecologic al zonelor de recreatie
Creţu Ala, Begu Adam, Leahu Galina
Mediul Ambiant
Nr. 2(32) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calităţii bazinului aerian al mun. Chişinău în baza precipitaţiilor solide
Creţu Ala, Sandu Maria, Begu Adam, Brega V.
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(31) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Starea ariilor naturale protejate de stat în bazinul râului Prut
Begu Adam, Sandu Maria, Obuh Petru, Stegărescu Ion, Lungu Alexandru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(29) / 2006 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Resursele vegetale: starea actuală, protecţia şi folosirea raţională
Postolache Gheorghe1, Ciubotaru Alexandru1, Galupa Dumitru1, Begu Adam2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Institutul Naţional de Ecologie a RM
Mediul Ambiant
Nr. 4(22) / 2005 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21