IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "societatea cunoaşterii"

Challenges of society in the 21st century

Lungu Viorelia
Tiraspol State University (TSU)
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Falimentul managementului cu ştaif!
Popescu Ion, Gribincea Alexandru, Meruţa Alexandrina, Galben Ilian
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 26 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul universităţilor în edificarea societăţii cunoaşterii
Cotelnic Ala
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizibilitatea publicațiilor științifice – parte integrantă a societății cunoașterii. Analiză bibliometrică și altmetrică în baza unui repozitoriu bibliometric național

Ţurcan Nelly12, Cujba Rodica1, Cernăuţeanu Victor1
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-101. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Societătea cunoașterii și războiului informațional

Gorincioi Iulia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe privind transformarea educaţiei într-o societate a învăţării

Hadîrcă Maria
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economia cunoașterii și educarea antreprenorială a viitorilor ingineri

Gorobievschi Svetlana
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învatamântul universitar în fata provocarilor societatii în transformare

Posternac Silvia
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The expansion of the knowledge economy on the local society

Mashal Lama
Institute of International Relations of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învăţarea pragmatică ca efect al implicaţiilor societale

Callo Tatiana
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul atestaţional al personalului știinţific și știinţifico-didactic într-un etalaj de modernizare

Callo Tatiana, Cuciureanu Gheorghe, Daniliuc Aliona
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea online dintre profesor și studenți – caracteristică a societății cunoașterii

Ilie Vali
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
2020. Chişinău. .
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca – Kilometrul Zero al Societăţii Cunoaşterii
Kulikovski Lidia
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 25 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Societatea cunoaşterii şi implicaţiile ei educaţionale

Cojocaru Victoria
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele dezvoltării societăţii în sec. XXI
Capcelea Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(2) / 2010 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specialistul în devenire: între cunoaștere și schimbare

Lungu Ioan
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16