IBN
Închide
Capcelea Valeriu
Cuvinte-cheie (50): societate (2), ethics (2), philosophy (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Locul și rolul filosofiei sociale în conceperea și interpretarea existenței sociale a societății contemporane
Capcelea Valeriu
Filiala Balti a Academiei de Științe a Moldovei, Bălți
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(21) / 2019 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul tradițiilor naționale în materializarea principiului continuității în dezvoltare a generațiilor umane
Capcelea Valeriu
Filiala Balti a Academiei de Științe a Moldovei, Bălți
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Locul și rolul intelectualului -„specialist” în dezvoltarea societății post-industriale
Capcelea Valeriu
Filiala Balti a Academiei de Științe a Moldovei, Bălți
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(19) / 2018 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sătenii se află în aşteptarea măsurilor privind ameliorarea bunăstării lor
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Esența și trăsăturile specifice ale intelectualității 
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Știință, educație, culturăConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța intelectualului specializat pentru progresul societății postmoderne
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul și rolul universităților în dezvoltarea socială
Capcelea Valeriu
Filiala Balti a Academiei de Științe a Moldovei, Bălți
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(17) / 2017 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menirea ștințelor umanitare în pregătirea specialiștilor din domeniul tehnicii și tehnologiilor contemporane
Capcelea Valeriu
Filiala Balti a Academiei de Științe a Moldovei, Bălți
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(16) / 2017 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Ethical dimension of attitudes towards animals
Capcelea Valeriu
Balti branch of Academy of Sciences of Moldova, Balti
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica ecologică – modalitate eficientă de rezolvare a problemelor mediului înconjurător și de formare a unei atitudini înțelegătoare față de natură
Capcelea Valeriu
Filiala Balti a Academiei de Științe a Moldovei, Bălți
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(14) / 2016 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența filosofiei dreptului asupra cercetărilor științifice în științele juridice
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Abordarea problemelor eticii în lucrarea lui D.D. Roşca existenţa tragică
Capcelea Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Personalităţi notorii ale filosofiei româneştiLucian Blaga, Nae Ionescu, Dumitru D. Roşca (evocări aniversare)
2015. Chişinău. .
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia tehnicii – domeniu autonom de cercetare filosofică a impactului tehnicii asupra dezvoltării sociale
Capcelea Valeriu
Filiala Balti a Academiei de Științe a Moldovei, Bălți
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(13) / 2015 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea socială a savantului în condiţiile societăţii postmoderne
Capcelea Valeriu
Filiala Balti a Academiei de Științe a Moldovei, Bălți
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(12) / 2015 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Atribuţia tehnoeticii la soluţionarea problemelor morale cu privire la raportul dintre om, tehnică şi tehnologiile create de umanitate
Capcelea Valeriu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(10) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 26 January, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Etica în faţa provocărilor tehnicii şi tehnologiilor contemporane
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode şi mijloace de studiu ale managementului ecologic
Capcelea Arcadie1, Capcelea Valeriu2, Rusandu Ivan3
1 Necunoscută, Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
3 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(161) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Dimensiuni teoretico-metodologice şi aplicative ale managementului ecologic
Capcelea Arcadie, Rusandu Ivan1, Capcelea Valeriu2
1 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziţia de la societatea totalitară spre societatea democratică: esenţa, conţinutul, tendinţele şi tipologia ei
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(160) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Paradoxurile tranziţiei moldoveneşti
Capcelea Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28