IBN
Închide
Trifan Aurelia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 28.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Cărţi - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 1.2.Contribuții în monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21

2022 - 6

În loc de prefață
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Dumitru Trifan un filosof al caricaturii
Chișinău: Bons Offices, 2022. ISBN 978-9975-166-71-3.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caricatura jurnalistică în creația graficianului Dumitru Trifan
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cinematografele orașului Chișinău: etape și perspective
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Cinematografia națională: istorie și destine
R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-156-6..
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul compozițional al clădirilor pentru spectacol în contextul urban
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul compozițional al clădirilor pentru spectacol în contextul urban
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wine-making complexes of the Republic of Moldova: reconfigured vision and essential changes to their architecture
Trifan Aurelia
Institute of Cultural Heritage
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Arhitectura edificiilor pentru spectacol din perioada sovietică: abordare și atitudine
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3513-8-6..
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul istoric și aspectele specifice ale arhitecturii întreprinderilor vitivinicole din Republica Moldova
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 3, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul istoric şi aspectele specifice ale arhitecturii întreprinderilor vitivinicole din Republica Moldova
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 12 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernismul socialist – modalitate de diseminare a unei noi ideologii în arhitectura edificiilor pentru spectacol
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernismul socialist – modalitate de diseminare a unei noi ideologii în arhitectura edificiilor pentru spectacol
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul arhitectural vitivinicol – factor pozitiv de influenţă asupra vizibilităţii întreprinderilor din domeniu pe piețele de desfacere
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Editia 2, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflexiuni integrative în abordarea contemporană a arhitecturii edificiilor pentru spectacol
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Conștientizarea valorii arhitecturii modernist-socialiste (1955–1991)
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declanşarea procesului creativ și transferul de la concept la proiect în practica arhitecturală de proiectare a complexurilor vitivinicole autohtone
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea arhitecturala a complexurilor vitivinicole moderne
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, R. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea arhitecturală a complexurilor vitivinicole moderne
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul arhitectural vitivinicol – factor pozitiv de influență asupra vizibilității întreprinderilor din domeniu pe piețele de desfacere
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 2, R. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica arhitecturală de proiectare a întreprinderilor vitivinicole: faze de abordare, evoluţie şi transformare
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 7 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proporțiile: semnificația lor în evaluarea artistică și istorică
Trifan Aurelia
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 42