IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1992
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-05 16:58
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)44
  2020  (2 din 2)52
  2019  (2 din 2)56
  2018  (2 din 2)51
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)55
  2015  (2 din 2)72
  2014  (2 din 2)54
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)75
  2011  (2 din 2)69
imagine

pISSN: 1857-1042
eISSN: 1857-1050
Arta
Categoria:
  • A (2019.12.06-2023.12.06)
  • B (2017.10.26-2019.10.26)
  • B (2014.01.30-2017.07.17)
  • B (2011.12.22-2014.01.29)
  • C (2009.04.30-2011.12.21)

Geneza şi evoluţia artei naţionale.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole6373769455847601107
Volume22261672146
Total6594031127993

Vizualizări   382Descărcări   44

Conţinutul numărului de revistă

Erorile din inscripţiile parietale slavone şi rolul lor în cercetarea picturii Moldovei medievale (note liminare).

5-15

CZU: 75.033.04(478)

Ciobanu Constantin

„Maica Domnului Hodighitria înconjurată de arhangheli şi profeţi” - icoană ortodoxă din secolul al XVI-lea din Terlo, din colecţiile Muzeului Naţional din Krakow. Aspecte ale iconografiei, atribuţiei şi datării

16-28

CZU: 75.033.04"XV"

Крук Мирослав Пётр

André-Joseph Lafitte-Clavé, constructor de fortificaţii

29-36

CZU: 728.81.033(44)(092)

Şlapac Mariana

Analiza comparativă a modelului structural-numeric al bisericilor catolice şi ortodoxe din Moldova istorică

37-48

CZU: 726.54:[27:523+272/273](478)(091)

Nesterova Tamara

Pictorii basarabeni şi Scoala de la Paris. (Sculptură)

49-60

CZU: 75.071.1(478)(091)+730

Stăvilă Tudor

The history and Success Secret of the Faberge Company

61-65

CZU: 739.1/.2(092)(091)

Палатная Светлана

Operă unicat și produs în serie. Probleme și realizări în arta decorativă a R. S. S. Moldovenești din anii 1960 -1970

66-84

CZU: 745/749(478)"1960-1970"

Spînu Constantin

Grafica de carte în creația lui Boris Nesvedov

85-94

CZU: 769.2.071.1(478)(092)

Cravcenco Vladimir

Alteritatea sistemului de valori în creația lui Iurie Horovskii. Chipul eroului, morfogeneza și elefantul roz

95-101

CZU: 73.071.1(478)(092)

Dragneva Lilia

Natura statică în arta postbelică (1945–1975)

102-110

CZU: 75.043(478)"1945-1975"

Ciobanu Iraida

Relieful decorativ în creaţia Claudiei Cobizev

111-116

CZU: 730.071.1(478)(092)

Marian Ana

Procedee de organizare compoziţională în acvafortele din anii ’50 –’70 ai secolului al XX-lea din RSSM

117-123

CZU: 762.2(478)"XX"

Musteaţă Elena

Arta textilă din fondurile Muzeului Național de Artă al Moldovei

124-130

CZU: 069.02:745.52(478)

Procop Natalia

Portretul în grafica de şevalet din Basarabia interbelică

131-137

CZU: 76.036.041.5(478)(091)

Raşchitor Tatiana

Rolul criticii în procesul artistic al Moldovei

138-144

CZU: 7.072.3(478)

Toma Ludmila

Revitalizarea teraselor de la Camenca – un imperativ în promovarea patrimoniului cultural naţional

145-151

CZU: 712.24(478)

Trifan Aurelia

Tendinţe compoziţionale în arhitectura clădirilor pentru afaceri din centrul istoric al Chişinăului

152-160

CZU: 725.2.03(478-25)

Oleinic Svetlana

Alexei Marco (1935-1993)

161-169

CZU: 739.2(478)(092)

Condraticova Liliana

Destinul unui arhitect originar din Chișinău [Recenzie la: щусев п. В. Страницы из жизни академика а. В. Щусева. Mосква: с. Э. Гордеев, 2011, 352 с.]

170-174
Ceastina Alla

Архитектура и градостроительство Республики Молдова. Панорамный обзоp

175-177
Chiosa Victor