IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1992
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-21 16:49
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)44
  2020  (2 din 2)52
  2019  (2 din 2)56
  2018  (2 din 2)51
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)55
  2015  (2 din 2)72
  2014  (2 din 2)54
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)75
  2011  (2 din 2)69
imagine

pISSN: 2345-1181
eISSN: 2537-6136
Arta
Categoria:
  • A (2019.12.06-2023.12.06)
  • B (2017.10.26-2019.10.26)
  • B (2014.01.30-2017.07.17)
  • B (2011.12.22-2014.01.29)
  • C (2009.04.30-2011.12.21)

Geneza şi evoluţia artei naţionale.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole6373925996113601107
Volume22274562209
Total6594200558322

Vizualizări   1533Descărcări   65

Conţinutul numărului de revistă

Problema textului si a imaginii în pictura murală ortodoxă: o abordare structural-semiotică (partea a 3-a )5-15

CZU: 75.052+904:75.052

Ciobanu Constantin
Cetatea bastionară de la Chilia16-24

CZU: 725.182(478)(091)

Şlapac Mariana
Autentificarea prin metode instrumentale a sacosului, componentă a vestimentaţiei ecleziale în Biserica Ortodoxă, secolele XVIII – XIX25-30

CZU: 391:281.9"XVII-XVIII"

Vornicu Nicoleta , Bibire Cristina
Становление и развитие архитектуры на территориях Молдовы и Украины эпохи энеолита31-37

CZU: 904:72(478+477)

Польщикова Надежда
The architect Alexander Iosif Bernardazzi (1831–1907) and his first projects in Bessarabia38-43

CZU: 72(478)(092)

Chastina Alla
Pictori basarabeni în Belgia si acasă44-53

CZU: 73/.76(478)(091)

Stăvilă Tudor
Istoriografia problemei artei metalului în Basarabia54-61

CZU: 76.023.3(478)(091)

Condraticova Liliana
Arhitecţi si arhitectură în periodice de acum un veac62-67

CZU: 72(498)(091)

Teodorescu Elena-Sidonia
Influenţa cadrului legislativ asupra arhitecturii locative a Basarabiei din secolul al XIX-lea68-72

CZU: 72(478)(091)

Ostapov Alina
Dinamica dezvoltării arhitectural-urbanistice a orasului Soroca în secolul al XX-lea73-79

CZU: 72(478-21)(091)

Iaţiuc Vitalie
Arhitectura orasului Ismail în perioada interbelică80-84

CZU: 72(478-21)"1918/1940)

Dumitraşcu Leonid
Британские истоки архитектурных форм дворца Бржозовского в Одессе85-88

CZU: 72.032(477-21)

Письмак Юрий
Arta decorativă din RSS Moldovenească. Anii 1951–1960. Repere arhivistice89-95

CZU: 745/749(478)"1951/1960"

Spînu Constantin
Arhitectura din perioada postbelică a Moldovei sovietice96-103

CZU: 72.03(478-25)(091)

Nesterova Tamara
Grafica de carte din RSS Moldovenească în perioada de instaurare a realismului socialist (1940–1953)104-111

CZU: 769.2(478)"1940/1953"

Rocaciuc Victoria
Pictura Anei Baranovici (1906–2002) 112-116

CZU: 75(478)(092)

Toma Ludmila
Casa de Modele din Chisinău. Primii ani de activitate117-120

CZU: 687.1(478)(091)

Procop Natalia
Portretul în interpretarea sculptoriţei Alexandra Picunov-Târţău121-128

CZU: 730(478)(092)

Marian Ana
Metode si mijloace de organizare a spațiului scenic în creația lui Boris Socolov129-132

CZU: 75.054(478)(092)+792.021

Malcoci Vitalie
Dimensiunile specifice ale activităţii de sistematizare a localităţilor rurale din RSSM133-136

CZU: 711.25(478-22)

Severin Serghei
Arhitectura complexului vitivinicol de la Bulboaca între concept si realizare artistică137-141

CZU: 728.81(478)

Trifan Aurelia
Compoziția tematică în grafica de sevalet. Anii 1980–1990142-145

CZU: 76.03(478)”1980-1990”

Raşchitor Tatiana
Martor sau martir? Mesaje violente în practicile artei contemporane din Republica Moldova146-153

CZU: 7.03(478)

Dragneva Lilia
Elena Bontea – o pictoriță a discreției si a rafinamentului154-155

CZU: 75(478)(092)

Brigalda Eleonora
Mihail Grecu si valorile simbolice ale artei naționale156-158

CZU: 75(478)(092)

Brigalda Eleonora