IBN
Închide
Malcoci Vitalie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Constantin Spânu. Iulian Filip între linie şi culoare
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituirea artei scenografice basarabene din perioada modernă
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoze ale artei teatral-decorative în anii 1970 – 1980 ai sec. XX
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3513-8-6..
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări ale limbajului plastic în scenografia plasticianului Constantin Lodzeiski
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semantica limbajului plastic în decorul și ornamentica arhitecturii tradiționale
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologii constructiv-decorative în arhitectura vernaculară din Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 14

115 ani de la nașterea celebrei sculptoriţe Claudia Cobizev
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări constructiv-decorative în arhitectura formelor mici realizate de meșterii populari
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anton Mater – scenograf de referință din Republica Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea spațiului ambiental din interiorul locuinței țărănești
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Spînu. Arta decorativă din RSS Moldovenească. Anii 1944-1991. Studiu de referință în domeniul artelor decorative contemporane
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul plastic al scenografiei moldovenești din anii ’80 sec. XX
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace de organizare a spațiului scenic din anii ’80 ai sec. XX în arta teatraldecorativă din Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagiu sculptorului Lazăr Dubinovschi la 110 ani de la naștere
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. Balan - abordări și tendințe noi de organizare a spațiului scenic în anii ’90 ai secolului al XX-lea
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi constructive ale arhitecturii vernaculare din Republica Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul arhitectural rural din Republica Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de organizare a decorului scenic în creatia scenografului Anatolii Subin
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de organizare a decorului scenic în creația scenografului Anatolii Șubin
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentina Rusu-Ciobanu – portret de creație
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38