IBN
Закрыть
Malcoci Vitalie
Cuvinte-cheie (117): decor (15), scenografie (11), spectacol (10)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
Publicații indexate în SCOPUS - 9. Teze/Rezumate în culegeri - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 8
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9

2023 - 5

Druțieneana în concepția scenografică a plasticianului Petru Balanr
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 5 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ion Puiu – personalitate marcantă în arta teatrală-decorativă din Republica Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Vol. 32, Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irina Press - scenograf cu renume european
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului
Ediţia 5. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-196-2.
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The city of Chisinau in the creation of visual artists specialized in the genres of decorative arts
Malcoci Vitalie12
1 Institute of Cultural Heritage,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 5 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia și morfologia acareturilor de forme mici din arhitectura rurală moldovenească
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-188-7.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Abordări semantice ale decorului arhitectural rural din sudul Moldovei
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta scenografică din Moldova – începuturi și evoluții
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta scenografică din Moldova – începuturi și evoluții
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originile scenografiei românești basarabene
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări complexe ale imaginii simbolice a Universului
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scenograful Constantin Lodzeiski – promotor fidel al valorilor artei teatrale
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Constantin Spânu. Iulian Filip între linie şi culoare
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituirea artei scenografice basarabene din perioada modernă
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoze ale artei teatral-decorative în anii 1970 – 1980 ai sec. XX
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3513-8-6..
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări ale limbajului plastic în scenografia plasticianului Constantin Lodzeiski
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semantica limbajului plastic în decorul și ornamentica arhitecturii tradiționale
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substratul simbolic al ornamenticii și decorului locuinței tradiționale moldovenești
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologii constructiv-decorative în arhitectura vernaculară din Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 14

115 ani de la nașterea celebrei sculptoriţe Claudia Cobizev
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări constructiv-decorative în arhitectura formelor mici realizate de meșterii populari
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anton Mater – scenograf de referință din Republica Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea spațiului ambiental din interiorul locuinței țărănești
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Spînu. Arta decorativă din RSS Moldovenească. Anii 1944-1991. Studiu de referință în domeniul artelor decorative contemporane
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul plastic al scenografiei moldovenești din anii ’80 sec. XX
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace de organizare a spațiului scenic din anii ’80 ai sec. XX în arta teatraldecorativă din Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Editia 1, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagiu sculptorului Lazăr Dubinovschi la 110 ani de la naștere
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. Balan - abordări și tendințe noi de organizare a spațiului scenic în anii ’90 ai secolului al XX-lea
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi constructive ale arhitecturii vernaculare din Republica Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul arhitectural rural din Republica Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de organizare a decorului scenic în creatia scenografului Anatolii Subin
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de organizare a decorului scenic în creația scenografului Anatolii Șubin
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentina Rusu-Ciobanu – portret de creație
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Abordări constructiv-decorative în arhitectura formelor mici create de meșterii populari din Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări relevante în arta teatral-decorativă moldovenească din a doua jumătate a anilor ’70 ai secolului al XX-lea
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace de organizare a spațiului scenic din anii ’80 ai sec. XX în arta teatral-decorativă din Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. Balan – abordări și tendințe noi de organizare a spațiului scenic în anii ’90 ai secolului al XX-lea
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Metamorfoze ale imaginii vizuale în scenografia moldovenească din prima jumătate a anilor ’70 ai sec. XX
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoze ale imaginii vizuale in scenografia  moldovenească din prima jumătate a anilor ’70 ai sec. XX
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări și tendințe noi în dezvoltarea artei teatrale pentru spectacolele de păpuși din anii ’70 sec. XX
Malcoci Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(45-46) / 2018 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 29 July, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Morfologia limbajului plastic în creația meșterilor autohtoni
Malcoci Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scenografia din RSSM in primele decenii postbelice
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scenografia din RSSM in primele decenii postbelice  
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Martor al timpului trăit
Malcoci Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode si mijloace de organizare a spațiului scenic în creația lui Boris Socolov
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reminiscențe ale cultului dendrolatric în cultura tradițională
Malcoci Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 30 January, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-1549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Iconografie mito-folclorică în decorul arhitecturii populare
Malcoci Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 29 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura scenografică – concept semantico-artistic al spectacolului
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Iconografia zoomorfă în decorul arhitecturii tradiționale
Malcoci Vitalie
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ideograme plastice în ornamentica şi decorul arhitecturii populare
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 14 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Reprezentări plastice zoomorfe în creaţia artistică populară din Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2011 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 50