IBN
Закрыть
Malcoci Vitalie
Cuvinte-cheie (76): decor (10), scenografie (7), spațiu scenic (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 13

115 ani de la nașterea celebrei sculptoriţe Claudia Cobizev
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări constructiv-decorative în arhitectura formelor mici realizate de meșterii populari
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anton Mater – scenograf de referință din Republica Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Spînu. Arta decorativă din RSS Moldovenească. Anii 1944-1991. Studiu de referință în domeniul artelor decorative contemporane
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul plastic al scenografiei moldovenești din anii ’80 sec. XX
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace de organizare a spațiului scenic din anii ’80 ai sec. XX în arta teatraldecorativă din Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagiu sculptorului Lazăr Dubinovschi la 110 ani de la naștere
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. Balan - abordări și tendințe noi de organizare a spațiului scenic în anii ’90 ai secolului al XX-lea
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi constructive ale arhitecturii vernaculare din Republica Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul arhitectural rural din Republica Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de organizare a decorului scenic în creatia scenografului Anatolii Subin
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.I. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de organizare a decorului scenic în creația scenografului Anatolii Șubin
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.I adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentina Rusu-Ciobanu – portret de creație
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Abordări constructiv-decorative în arhitectura formelor mici create de meșterii populari din Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări relevante în arta teatral-decorativă moldovenească din a doua jumătate a anilor ’70 ai secolului al XX-lea
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace de organizare a spațiului scenic din anii ’80 ai sec. XX în arta teatral-decorativă din Moldova
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. Balan – abordări și tendințe noi de organizare a spațiului scenic în anii ’90 ai secolului al XX-lea
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Metamorfoze ale imaginii vizuale în scenografia moldovenească din prima jumătate a anilor ’70 ai sec. XX
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoze ale imaginii vizuale in scenografia  moldovenească din prima jumătate a anilor ’70 ai sec. XX
Malcoci Vitalie
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări și tendințe noi în dezvoltarea artei teatrale pentru spectacolele de păpuși din anii ’70 sec. XX
Malcoci Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(45-46) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 July, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30