IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile",
Chişinău, Moldova, 24 noiembrie 2020
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Editia 5
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 105
ISBN: 978-9975-52-222-9
CZU: 008:378(082)=135.1=111=161.1 V-20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (98)Economie (5)Filosofie (2)Geografie (2)Drept (2)Pedagogie (29)Studiul artelor, culturologie (192)Psihologie (3)Sociologie (23)Filologie (4)Ştiinţe politice (8)Ştiinţe agricole (1)Biologie (1)Arhitectura (3)Altele (1)Medicină (1)