IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului",
Chişinău, Moldova, 25-26 noiembrie 2015
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului. Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Responsabili de ediție: Melnic V.
Locul publicării: Chişinău
Editura: „Grafema Libris” SRL
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 138
ISBN: 978-9975-52-196-3
CZU: 37.015(082)=135.1=161.1 E 19
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2015 R 112
Disponibil în IBN: 16 august 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (1)Pedagogie (12)Studiul artelor, culturologie (111)Arhitectura (1)Sociologie (4)