IBN
Închide
Melnic Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

„Autenticismul” în interpretarea muzicală: Pro sau contra?
Melnic Victoria , Andrieş Vladimir
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Analiza interpretativă: încercare de definiţie
Melnic Victoria , Andrieş Vladimir
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza interpretativă: încercare de definiție
Melnic Victoria , Andrieş Vladimir
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza muzicală: metodă, practică, concept
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roman Vlad „A trăi muzica”: o povestire autobiografică
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni analitico-interpretative asupra sonatei pentru flaut și pian de Vladimir Ciolac
Melnic Victoria , Serbinov Maria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Analiza muzicală: metodă, concept, practică
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formă şi stil in sonata pentru vioară şi pian de E. Elgar
Melnic Victoria , Coşciug Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee și tehnici polifonice în sonata pentru flaut și pian de Serafim Buzilă
Melnic Victoria , Pînzaru Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suita în stil popular pentru cvartetul de coarde de V. Verhola : particularități tematice și compoziționale
Melnic Victoria , Coşciug Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Formă şi stil în Cvintetul cu pian Op.84 de E. Elgar
Melnic Victoria1 , Coşciug Svetlana2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul formelor muzicale in Tratatul despre inalta compoziție muzicală a lui A. Reicha
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonata pentru vioară și pian de Serafim Buzilă: un exemplu de inventivitate componistică şi un omagiu adus marelui George Enescu
Melnic Victoria , Pînzaru Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(34) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Cultura muzicală a Basarabiei după Unire (1918–1940)
Mironenco Elena , Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura muzicală a Basarabiei in perioada interbelică
Mironenco Elena , Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratarea ciclului şi formei de sonata in cvartetul de coarde op.83 de E. Elgar
Melnic Victoria , Coşciug Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Adrian-Silvan Ionescu – Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Moldova
Stăvilă Tudor1 , Melnic Victoria2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capriccio pentru trompetă şi pian de Boris Dubosarschi — o mostră de neofolclorism în creația componistică autohtonă
Cârstea Sergiu , Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль интерактивных методов в работе с непрофессиональным хором
Мельник Виктория
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 12. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-197-2.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

75 de ani de învățământ artistic superior în Republica Moldova
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35