IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1992
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-26 20:51
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Vol. 32 / Nr. 1 / 2023  (1 din 2)24    CZU
 2023  (1 din 2)24    
Vol. 32, nr. 1(AV) 24CZU
 2022  (2 din 2)50    
Nr. 2(AAV) 23CZU
Nr. 1(AV) 27CZU
 2021  (2 din 2)44    
Nr. 2(AAV) 22CZU
Nr. 1(AV) 22CZU
 2020  (2 din 2)52    
Nr. 2(AAV) 24CZU
Nr. 1(AV) 28CZU
 2019  (2 din 2)56    
Nr. 2(AAV) 29CZU
Nr. 1(AV) 27CZU
 2018  (2 din 2)51    
Nr. 2(AV) 30CZU
Nr. 1(AV) 21CZU
 2017  (2 din 2)54    
Nr. 2(AAV) 31CZU
Nr. 1(AV) 23CZU
 2016  (2 din 2)55    
Nr. 2(AAV) 30CZU
Nr. 1(AV) 25CZU
 2015  (2 din 2)72    
Nr. 2(AAV) 38CZU
Nr. 1(AV) 34CZU
 2014  (2 din 2)54    
Nr. 2(AAV) 34CZU
Nr. 1(AV) 20CZU
 2013  (2 din 2)55    
Nr. 2(AAV) 35CZU
Nr. 1(AV) 20CZU
 2012  (2 din 2)75    
Nr. 2(AAV) 48CZU
Nr. 1(AV) 27CZU
 2011  (2 din 2)69    
Nr. 1(AV) 28CZU
Nr. 1(AAV) 41CZU
imagine

pISSN: 2345-1181
eISSN: 2537-6136
Arta
Categoria:
  • A (2019.12.06-2023.12.06)
  • B (2017.10.26-2019.10.26)
  • B (2014.01.30-2017.07.17)
  • B (2011.12.22-2014.01.29)
  • C (2009.04.30-2011.12.21)

Geneza şi evoluţia artei naţionale.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole7115371199125663163
Volume25392632627
Total73657638211752

Vizualizări   1828Descărcări   77

Conţinutul numărului de revistă

Problema textului si a imaginii în pictura murală ortodoxă: o abordare structural-semiotică (partea a 3-a ) 5-15

CZU: 75.052+904:75.052

Ciobanu Constantin
Cetatea bastionară de la Chilia 16-24

CZU: 725.182(478)(091)

Şlapac Mariana
Autentificarea prin metode instrumentale a sacosului, componentă a vestimentaţiei ecleziale în Biserica Ortodoxă, secolele XVIII – XIX 25-30

CZU: 391:281.9"XVII-XVIII"

Vornicu Nicoleta , Bibire Cristina
Становление и развитие архитектуры на территориях Молдовы и Украины эпохи энеолита 31-37

CZU: 904:72(478+477)

Польщикова Надежда
The architect Alexander Iosif Bernardazzi (1831–1907) and his first projects in Bessarabia 38-43

CZU: 72(478)(092)

Chastina Alla
Pictori basarabeni în Belgia si acasă 44-53

CZU: 73/.76(478)(091)

Stăvilă Tudor
Istoriografia problemei artei metalului în Basarabia 54-61

CZU: 76.023.3(478)(091)

Condraticova Liliana
Arhitecţi si arhitectură în periodice de acum un veac 62-67

CZU: 72(498)(091)

Teodorescu Elena-Sidonia
Influenţa cadrului legislativ asupra arhitecturii locative a Basarabiei din secolul al XIX-lea 68-72

CZU: 72(478)(091)

Ostapov Alina
Dinamica dezvoltării arhitectural-urbanistice a orasului Soroca în secolul al XX-lea 73-79

CZU: 72(478-21)(091)

Iaţiuc Vitalie
Arhitectura orasului Ismail în perioada interbelică 80-84

CZU: 72(478-21)"1918/1940)

Dumitraşcu Leonid
Британские истоки архитектурных форм дворца Бржозовского в Одессе 85-88

CZU: 72.032(477-21)

Письмак Юрий
Arta decorativă din RSS Moldovenească. Anii 1951–1960. Repere arhivistice 89-95

CZU: 745/749(478)"1951/1960"

Spînu Constantin
Arhitectura din perioada postbelică a Moldovei sovietice 96-103

CZU: 72.03(478-25)(091)

Nesterova Tamara
Grafica de carte din RSS Moldovenească în perioada de instaurare a realismului socialist (1940–1953) 104-111

CZU: 769.2(478)"1940/1953"

Rocaciuc Victoria
Pictura Anei Baranovici (1906–2002) 112-116

CZU: 75(478)(092)

Toma Ludmila
Casa de Modele din Chisinău. Primii ani de activitate 117-120

CZU: 687.1(478)(091)

Procop Natalia
Portretul în interpretarea sculptoriţei Alexandra Picunov-Târţău 121-128

CZU: 730(478)(092)

Marian Ana
Metode si mijloace de organizare a spațiului scenic în creația lui Boris Socolov 129-132

CZU: 75.054(478)(092)+792.021

Malcoci Vitalie
Dimensiunile specifice ale activităţii de sistematizare a localităţilor rurale din RSSM 133-136

CZU: 711.25(478-22)

Severin Serghei
Arhitectura complexului vitivinicol de la Bulboaca între concept si realizare artistică 137-141

CZU: 728.81(478)

Trifan Aurelia
Compoziția tematică în grafica de sevalet. Anii 1980–1990 142-145

CZU: 76.03(478)”1980-1990”

Raşchitor Tatiana
Martor sau martir? Mesaje violente în practicile artei contemporane din Republica Moldova 146-153

CZU: 7.03(478)

Dragneva Lilia
Elena Bontea – o pictoriță a discreției si a rafinamentului 154-155

CZU: 75(478)(092)

Brigalda Eleonora
Mihail Grecu si valorile simbolice ale artei naționale 156-158

CZU: 75(478)(092)

Brigalda Eleonora