IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1992
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-04 11:42
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Vol. 32 / Nr. 2 / 2023  (2 din 2)20    CZU
 2023  (2 din 2)44    
Vol. 32, nr. 1(AV)24CZU
Vol. 32, nr. 2(AAV)20CZU
 2022  (2 din 2)50    
Nr. 2(AAV)23CZU
Nr. 1(AV)27CZU
 2021  (2 din 2)44    
Nr. 2(AAV)22CZU
Nr. 1(AV)22CZU
 2020  (2 din 2)52    
Nr. 2(AAV)24CZU
Nr. 1(AV)28CZU
 2019  (2 din 2)56    
Nr. 2(AAV)29CZU
Nr. 1(AV)27CZU
 2018  (2 din 2)51    
Nr. 2(AV)30CZU
Nr. 1(AV)21CZU
 2017  (2 din 2)54    
Nr. 2(AAV)31CZU
Nr. 1(AV)23CZU
 2016  (2 din 2)56    
Nr. 2(AAV)31CZU
Nr. 1(AV)25CZU
 2015  (2 din 2)72    
Nr. 2(AAV)38CZU
Nr. 1(AV)34CZU
 2014  (2 din 2)54    
Nr. 2(AAV)34CZU
Nr. 1(AV)20CZU
 2013  (2 din 2)55    
Nr. 2(AAV)35CZU
Nr. 1(AV)20CZU
 2012  (2 din 2)75    
Nr. 2(AAV)48CZU
Nr. 1(AV)27CZU
 2011  (2 din 2)69    
Nr. 1(AV)28CZU
Nr. 1(AAV)41CZU
imagine

pISSN: 2345-1181
eISSN: 2537-6136
Arta
Categoria:
  • A (19.12.2023-19.12.2027)
  • A (06.12.2019-06.12.2023)
  • B (26.10.2017-26.10.2019)
  • B (30.01.2014-17.07.2017)
  • B (22.12.2011-29.01.2014)
  • C (30.04.2009-21.12.2011)

Geneza şi evoluţia artei naţionale.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole73268003711165684181
Volume26470922653
Total75872712913818

Vizualizări   472Descărcări   83

Conţinutul numărului de revistă

Cântarea monodică bizantină din spaţiul românesc versus cântarea religioasă multivocală: divergenţe și convergenţe 7-11

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.01

CZU: 783.2

Galaicu Violina
Observațiile călătorilor străini — surse narative despre fenomenul muzicii în cultura din Moldova (secolul al XVIII-lea) 12-21

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.02

CZU: 78(478)"XVII"

Ghilaş Victor
Serghei Crețu și muzica neo-tradițională: traseul de creație în perioada sovietică 22-33

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.03

CZU: 785.1:787.071.2(091)

Chiseliţă Vasile
Unele trăsături specifi ce ale artei interpretative baianistice / acordeonistice din RSS Moldovenească în perioada anilor 1970—1980 34-40

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.04

CZU: 786.8:78.071.2(478)"1970-1980"

Calmîş Dumitru
Arta pianistică basarabeană la confl uența secolelor XIX-XX 41-45

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.05

CZU: 786.2(478)"XIX-XX"

Grecu Vasile
Discursurile muzicale cultural distincte în noile școli componistice de la sfârșitul sec. al XIX-lea — începutul sec. XX 46-50

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.06

CZU: 78.02(4)”XIX-XX”

Barbas Valeria
Mолдовско-украинские музыкальные связи в контексте культурного полилога «украинской музыкальной энциклопедии» 51-58

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.07

CZU: 78.03(477+478)

Сикорская Ирина
„Partita pentru nai și orchestră” de Boris Dubosarschi: între baroc și contemporaneitate 59-66

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.08

CZU: 780.641:786/789

Berezovicova Tatiana
Modalități intermediale de creare a teatralității în discursul artistic 67-71

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.09

CZU: 792.03

Ghilaş Ana
„(Mono)dramele unor necunoscute” de la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău 72-77

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.10

CZU: 792.08(478-25)

Khalil-Butucioc Dorina
Identitatea spectacolelor teatrului moldovenesc academic muzical dramatic de stat „A.S. Puşkin” în anii ’70 ai secolului trecut 78-83

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.11

CZU: 792.08(478)(091)

Koroliova Elfrida
Probleme ale artei teatrale în secolul XXI 84-86

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.12

CZU: 792.01(479.22)"XXI"

Tsagareli Tamar
Aspecte metodice ale stilului dansului (H)ostropăț în repertoriul formațiilor din Republica Moldova 87-91

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.13

CZU: 793.31(478)

Talpă Svetlana
Tămăduirea „identității rănite” prin spiritualizarea tragicului 92-99

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.14

CZU: 39+791.43-2+821.135.1.09

Plamadeala Ana-Maria
Arta și cultura — ecranul cunoașterii de sine a poporului 100-104

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.15

CZU: 791.43.05:008

Olărescu Dumitru
Imaginea pădurii în creația artistică națională 105-112

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.16

CZU: 398.2+821.135.1.09

Tipa Violeta
Filmul de montaj: de la imaginea-document (de arhivă) la producția audiovizuală propriu-zisă 113-118

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.17

CZU: 791.43-92

Bohanţov Alexandru
Neurocinematics and Beyond: Imagery of Contemporary Screen Culture 119-123

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.18

CZU: 791.43:008

Zubavina Iryna
Comunicarea televizuală de mediere 124-128

DOI: 10.52603/arta.2022.31-2.19

CZU: 316.77:659.19

Stepanov Georgeta
Cărți elaborate în cadrul IPC, lansate la BOOKFEST Chișinău 2022 129-130
Bohanţov Alexandru
Frumusețea 2022 la Sibiu (Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 2022) 131-135
Tipa Violeta
Ana Ghilaș. Teatralitatea în discursul artistic al lui Ion Druță. Chișinău: Epigraf, 2021. — 288 p. 136-137
Koroliova Elfrida
Dana Duma. Istoria fi lmului Românesc de Animație (1920—2020). București: Editura Academiei Române, 2020. — 400 p. 138-139
Tipa Violeta