IBN
Закрыть
Dragneva Lilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2021 - 1

Artist Mark Verlan. The procession of values mediated from dreams and imaginary
Dragneva Lilia
College of Fine Arts ,,Alexandru Plămădeală", Chişinău
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Practici contemporane curatoriale în prezentarea portretului de artist. Metode contemporane de arhivare și reprezentare
Dragneva Lilia
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plamadeală“, Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Martor sau martir? Mesaje violente în practicile artei contemporane din Republica Moldova
Dragneva Lilia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Grupul artistic „FANTOM”
Dragneva Lilia
Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grupul artistic „FANTOM”: reprezentarea subiectivă a obiectului real
Dragneva Lilia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2014 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 January, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-1064
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Alteritatea sistemului de valori în creația lui Iurie Horovskii. Chipul eroului, morfogeneza și elefantul roz
Dragneva Lilia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6