IBN
Închide
Ţurcanu Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 39. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 25
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 1

O viziune integratoare în interpretarea literară a răului
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Mihai Cimpoi și cercurile hermeneutice ale „Luceafărului”
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Arta secolului al XX-lea între mimesis şi transcendental Irina Caterev. Mijloace transcendentale de expresivitate actoricească (Teatrul european în a doua jumătate a secolului XX). Chişinău: S. n., 2019, 176 p.
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mircea Platon și rolul elitelor în structurarea personalității naționale
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Însingurările desțăratului Paul Goma
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi și l’esprit de finesse al criticii
Ţurcanu Andrei12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un studiu despre sinuozitățile „visului romantic” șaizecist
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Axul moral al criticii între dogma totalitară şi deconstrucţia postmodernistă
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartea din mana lui Hamlet. Nina Corcinschi in dialog cu Andrei Ţurcanu (IV)
Corcinschi Nina1 , Ţurcanu Andrei2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartea din mâna lui Hamlet. Nina Corcinschi in dialog cu Andrei Ţurcanu (V)
Corcinschi Nina1 , Ţurcanu Andrei12
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critica literară: mize estetice şi estetism veleitar
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontologia literară a „marginii”: sfâșierile Basarabiei
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trei ceasuri in iad – romanul conditiei umane in societatea totalitara
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-36. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 8

Anii ’60: critica literară şi criticii faţă în faţă cu dogmatica oficială
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(277-278) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartea din mâna lui Hamlet. Nina Corcinschi în dialog cu Andrei Ţurcanu (III)
Corcinschi Nina , Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criteriul generaţionist în literatura de după ’90
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul șaizecist: forme de creativitate în luptă cu inerția dogmei (ii)
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 20 July, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul şaizecist: interdependenţe masculin vs feminin (III).
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul șaizecist: Prefigurarea literară a semnelor de identitate
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiperbola poetică a cotidianului – model de percepţie infantilă a lumii în romanul Din calidor de Paul Goma
Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 42