Fenomenul șaizecist: forme de creativitate în luptă cu inerția dogmei (ii)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
242 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-21 14:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09 (242)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1061)
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Andrei. Fenomenul șaizecist: forme de creativitate în luptă cu inerția dogmei (ii) . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 2(37), pp. 146-151. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461

Fenomenul șaizecist: forme de creativitate în luptă cu inerția dogmei (ii)

CZU: 821.135.1(478).09
Pag. 146-151

Ţurcanu Andrei
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 20 iulie 2015


Rezumat

În opoziție cu ideologia-religie a tatălui impusă de dogma totalitaristă, literatura anilor ’60, aflată sub zodia unei feminități determinante, ubicue, impune imaginea mamei și tot ce ține de firescul eroismului tăcut și cuviincios al sacrificiului matern. Feminitatea impune și personajelor masculine o anumită specificitate, făcându-le dependente într-un mod excesiv de forța ocrotitoare a maternului. Inclusă în firea bărbaților, feminitatea va stimula, prin refracție negativă, o slăbire a puterii de rezistență, o înclinație spre contemplativitate și abulie, iar, în anumite momente cruciale – o reacție catastrofică și dramatice fracturări interioare, pe care doar puterea maternului le cumpănește sau o feminitate ingenuă le salvează.

In opposition to ideology-religion of father, imposed by totalitarian dogma, literature of the 60’s, being under the sign of the determinant, ubiquitous femininity, imposes the mother image and everything related to naturalness of the quiet and humble heroism of maternal sacrifice. Femininity imposes the male characters a certain specificity too, making them excessively dependent on the protective power of motherhood. Included in the nature of men, femininity will stimulate by the negative refraction the weakening of the power of resistance, the inclination to the contemplation and aboulia, but at some crucial moments – a catastrophic reaction and dramatic interior fracturations, that ponders only the maternal power or saves the candid femininity.

Cuvinte-cheie
ideologia tatălui, baladescul, maternul, regressus ad uterum, fractură ontologică, deviantul social.,

arhetip, animus, anima