IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Filologie al AŞMDistribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (2190): archetype (12), text (9), identity (8)
Manifestări ştiinţifice organizate6
Reviste ştiinţifice fondate2
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 1374. Descărcări - 4846. Vizualizări - 333944.
Articole în reviste din RM - 1139. Publicaţii la conferinţe din RM - 234. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Considerațiuni privind specificul lingvistico - pragmatic al discursului publicitar francez
Enicov Cristina, Bahnaru Vasile
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 36-40.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imagologia literară: definirea disciplinei și a obiectului ei de studiu
Iovu Elisaveta, Grati Aliona
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 40-46.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 32

„Modelul meu de teoretician literar este Mihail Bahtin”
Gavrilov Anatolie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Împlinirea prin iubire. Imaginarul eroticonului unitiv
Corcinschi Nina
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autohtonul argea: considerații privind semantica lui originară (cu aplicarea datelor din arheologie)
Pleşca Ecaterina
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a. 2018. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 65-65.
Disponibil online 9 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chişinăul în urcuşul spre Unire (II) 
Eremia Anatol
Limba Română
Nr. 5-6(247-248) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul în urcușul spre Unire
Eremia Anatol
Limba Română
Nr. 1-2(243-244) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii despre omul şi savantul Valeriu Pasat
Bahnaru Vasile
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. F.E.-P. „Tipografia Centrală”. 30-36.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CoRoLa lansată la București și la Chișinău
Ungureanu Elena
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitizarea și metadatarea materialului de arhivă folclorică privind societăţile preindustriale din Basarabia
Şimanschi Ludmila, Niţă-Cocieru Mariana, Nedelciuc (Şestacov) Elena
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a. 2018. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 198-198.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dualitatea traducerii sun aspect psiholingvistic
Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fapte de limbă păstrate ca mărturii ale vieții preistorice
Pleşca Ecaterina
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul Patrimoniului Cultural. 57-58.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenologie şi contextualitate istoricoetnologică: Hora satului in Basarabia
Şimanschi Ludmila
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a. 2018. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 133-133.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul reflectării: M. Bahtin vs J. Lacan
Aniţoi Galina
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frunze de dor: deschideri subversive ale erosului auroral
Corcinschi Nina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia bazinului hidrografic al Dunării. Arealul pruto-nistrean
Eremia Anatol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea/spectacolul vieţii în textele cronicarilor moldoveni. Pseudo-Nicolae Costin
Korolevski Svetlana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 312-315.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa englezismelor în cadrul terminologiei biblioteconomice româneşti
Caterev Cristina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 299-302.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lărgirea de iure a sferelor de funcţionare a limbii române în RASSM (1924-1928)
Codreanca Lidia
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia normelor literare la nivel sintactic
Butuc Petru
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1374