IBN
Închide
Bahnaru Vasile
Cuvinte-cheie (195): dialect (3), définition (2), trac. (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 37. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 18
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2021 - 1

Pedagogia basarabeană a identității românești, un concept de premieră în epistemologia, pedagogia și sociolingvistica română
Bahnaru Vasile1 , Goraş-Postică Viorica2 , Bogatu Eugenia2
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Ce este paronimia? sau locul paronimiei în sistemul fenomenelor lexico-semantice
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Considerațiuni privind specificul lingvistico - pragmatic al discursului publicitar francez
Enicov Cristina1 , Bahnaru Vasile2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre o controversă lingvistică biseculară: cui aparţine primordialitatea? limbii române, limbii dacice, limbii latine barbare sau...?
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre o controversălingvistică biseculară: cui aparține primordialitatea? Limbii române, limbii dacice, limbii latine barbare sau...?
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicționarul enciclopedic „Republica Moldova” ‒ cartea noastră de vizită.
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teodor COTELNIC. Articole și studii de lingvistică. Chișinău: ProLibra, 2019, 392 p.
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Consideraţii despre omul şi savantul Valeriu Pasat
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naţionalismul în publicistica lui Mihai Eminescu. Analiză semasiologică şi pragmatică
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-1085
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistematizarea relaţiilor şi fenomenelor lexicosemantice în viziunea acad. Silviu Berejan
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Acad. Mihai Cimpoi – la început de cale sau debutul lui de savant, de personalitate marcantă și bărbat al cetății
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia acad. Silviu Berejan la sistematizarea relaţiilor şi fenomenelor lexico-semantice
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naţionalismul lui Mihai Eminescu: valori semantice şi pragmatice în publicistică
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note despre unitatea limbii române în viziunea lui Mihai Eminescu
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Cercetări şi realizări enciclopedice în spaţiul românesc (II)
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia și istoria sovietică moldovenească – diversiune științifică cu suport ideologic și geopolitic
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Filologie şi aniversarea a LXX-a a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia lui George Topârceanu − simbioză dintre lexical autohton şi cel savant
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminology: retrospection and perspective
Mincu Eugenia , Bahnaru Vasile
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47