IBN
Închide
Bahnaru Vasile Ion
Cuvinte-cheie (114): dialect (2), Romanian (2), parasemolexie – parasemolexe (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Despre o controversă lingvistică biseculară: cui aparţine primordialitatea? limbii române, limbii dacice, limbii latine barbare sau...?
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Consideraţii despre omul şi savantul Valeriu Pasat
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naţionalismul în publicistica lui Mihai Eminescu. Analiză semasiologică şi pragmatică
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistematizarea relaţiilor şi fenomenelor lexicosemantice în viziunea acad. Silviu Berejan
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Acad. Mihai Cimpoi – la început de cale sau debutul lui de savant, de personalitate marcantă și bărbat al cetății
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia acad. Silviu Berejan la sistematizarea relaţiilor şi fenomenelor lexico-semantice
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Colocviul ştiinţific naţional: Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN (ediţia a 3‒a)
Vol. 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note despre unitatea limbii române în viziunea lui Mihai Eminescu
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Filologia și istoria sovietică moldovenească – diversiune științifică cu suport ideologic și geopolitic
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Filologie şi aniversarea a LXX-a a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia lui George Topârceanu − simbioză dintre lexical autohton şi cel savant
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Limba prozei lui Spiridon Vangheli – caracteristici funcţional-stilistice
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Zagaevschi, omul, savantul, profesorul (mesaje de felicitare, aprecieri)
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 March, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Academicianul Gheorghe Duca – om, savant şi bărbat al cetăţii
Cimpoi Mihai, Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(2) / 2012 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Contribuţia academicianului Silviu Berejan la progresul semasiologiei
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(258) / 2011 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseu asupra cercetării interdisciplinare (lingvistică şi literară) a tropilor
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note marginale despre paradoxurile logico-semantice in limbă
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(254) / 2011 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Funcţia poetică a polisemiei în poezia lui Grigore Vieru
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări în ortografia limbii române
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagiu profesorului Nicolae Mătcaş
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Eseu asupra tipologiei polisemiei lexicale în limba română
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Intertext
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23