IBN
Închide
Bahnaru Vasile
Cuvinte-cheie (224): dialect (3), paralexie (2), omolexie (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 38. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 18
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2023 - 1

Contribuția acad. Silviu Berejan la dezvoltarea semasiologiei moderne
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Note despre etimologia unităților derivate de la radicali împrumutați din alte limbi
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Pedagogia basarabeană a identității românești, un concept de premieră în epistemologia, pedagogia și sociolingvistica română
Bahnaru Vasile1 , Goraş-Postică Viorica2 , Bogatu Eugenia2
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Ce este paronimia? sau locul paronimiei în sistemul fenomenelor lexico-semantice
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Considerațiuni privind specificul lingvistico - pragmatic al discursului publicitar francez
Enicov Cristina1 , Bahnaru Vasile2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre o controversă lingvistică biseculară: cui aparţine primordialitatea? limbii române, limbii dacice, limbii latine barbare sau...?
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre o controversălingvistică biseculară: cui aparține primordialitatea? Limbii române, limbii dacice, limbii latine barbare sau...?
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicționarul enciclopedic „Republica Moldova” ‒ cartea noastră de vizită.
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teodor COTELNIC. Articole și studii de lingvistică. Chișinău: ProLibra, 2019, 392 p.
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Consideraţii despre omul şi savantul Valeriu Pasat
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naţionalismul în publicistica lui Mihai Eminescu. Analiză semasiologică şi pragmatică
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-50. Vizualizări-1217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistematizarea relaţiilor şi fenomenelor lexicosemantice în viziunea acad. Silviu Berejan
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Acad. Mihai Cimpoi – la început de cale sau debutul lui de savant, de personalitate marcantă și bărbat al cetății
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia acad. Silviu Berejan la sistematizarea relaţiilor şi fenomenelor lexico-semantice
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naţionalismul lui Mihai Eminescu: valori semantice şi pragmatice în publicistică
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note despre unitatea limbii române în viziunea lui Mihai Eminescu
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Cercetări şi realizări enciclopedice în spaţiul românesc (II)
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia și istoria sovietică moldovenească – diversiune științifică cu suport ideologic și geopolitic
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Filologie şi aniversarea a LXX-a a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia lui George Topârceanu − simbioză dintre lexical autohton şi cel savant
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminology: retrospection and perspective
Mincu Eugenia , Bahnaru Vasile
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Cercetări şi realizări enciclopedice în spaţiul românesc (I)
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(9) / 2015 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 2 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O retrospectivă a cercetărilor enciclopedice
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(8) / 2015 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 2 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Lexicul poeziei lui Grigore Vieru (aspectul funcţional, stilistic şi poetic)
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba prozei lui Spiridon Vangheli – caracteristici funcţional-stilistice
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Zagaevschi, omul, savantul, profesorul (mesaje de felicitare, aprecieri)
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 March, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Academicianul Gheorghe Duca – om, savant şi bărbat al cetăţii
Cimpoi Mihai , Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(2) / 2012 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseu asupra cercetării interdisciplinare (lingvistică şi literară) a tropilor
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Contribuţia academicianului Silviu Berejan la progresul semasiologiei
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(258) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseu asupra cercetării interdisciplinare (lingvistică şi literară) a tropilor
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Eminescu – lingvist şi promotor al limbii literare româneşti
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 12 / 2011 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note marginale despre paradoxurile logico-semantice in limbă
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(254) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Eseu asupra limbii ca factor integrator al statului
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţia poetică a polisemiei în poezia lui Grigore Vieru
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări în ortografia limbii române
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagiu profesorului Nicolae Mătcaş
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 5

Eseu asupra tipologiei polisemiei lexicale în limba română
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Intertext
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grigore Vieru a fost (e trist a o zice!) un tribun al spiritului românesc
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1-4(163-166) / 2009 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba ca factor integrator al statului
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(15) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipsa identităţii naţionale ca element al crizei
Bahnaru Vasile
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(14) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observations sur le langage lexicographique
Bahnaru Vasile
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 7

Acad. Silviu Berejan s-a evidenţiat prin onestitate umană şi probitate ştiinţifică
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 9-10(159-160) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind tipologia dicţionarelor
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 3-4(153-154) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 15 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gest de înaltă preţuire
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 11-12(161-162) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 24 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gheorghe Popa, Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 5-6(155-156) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia etimologică şi cea referenţial-pragmatică a semnelor lexicale
Bahnaru Vasile1 , Păcuraru Vera2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1-2(151-152) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 15 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile dintre cuvinte în funcţie de forma şi conţinutul lor
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(236) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semiotica în contextul hermeneuticii moderne
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 11-12(161-162) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 24 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 49 of 49