Eficienţa experimentului asem privind funcţionarea şcolii doctorale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
531 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.22(478) (6)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1593)
SM ISO690:2012
FEURAŞ, Eugenia. Eficienţa experimentului asem privind funcţionarea şcolii doctorale . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 2(37), pp. 141-145. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461

Eficienţa experimentului asem privind funcţionarea şcolii doctorale

CZU: 378.22(478)
Pag. 141-145

Feuraş Eugenia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 iulie 2015


Rezumat

Articolul prezintă rezultatele experimentului care a testat organizarea şi funcţionarea Scolii Doctorale a ASEM, demarat acum trei ani. Acestea reflectă evoluţia competenţelor doctoranzilor, satisfacţia pe care şi-au găsit-o la cursurile obligatorii şi opţionale, opiniile lor despre modul în care îşi onorează angajamentele contractuale asumate atât ei, cât şi conducătorii de doctorat, intensitatea muncii şi mobilitatea pe care o dovedesc pe plan internaţional etc. Măsurătorile sondajului denotă eficienţa sporită a studiilor de doctorat, organizate în limitele cadrului normativ existent.

This article presents the results of the experiment on the organization and functioning of the doctoral school of AESM, founded by AESM in 2011. These results show the evolution of the PhD candidates’ competencies, acquired over the period of doctoral studies, the satisfaction level of the knowledge obtained in the compulsory and optional subjects, the opinion of the PhD candidates regarding the fulfillment of the contract terms by the PhD supervisors and candidates themselves, PhD students’ work intensity and their international mobility, etc. The survey results show the high efficiency of doctoral studies organized within the present regulatory framework, according to the European models and good practices.

Cuvinte-cheie
şcoala doctorală, studii de doctorat, competențe,

nivelul de satisfacţie, rezultatele chestionării.