IBN
Închide
Gonţa Victoria
Cuvinte-cheie (96): victim (2), violence (2), copil (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Educația din perspectiva concepției “clasa viitorului”
Gonţa Victoria, Zubenschi Mariana, Gorobeț Evelina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul practicilor parentale din familia de origine asupra personalității agresorilor familiali
Gonţa Victoria, Sabareanu Mihai
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aspecte interdisciplinare ale fenomenului violenţei în familie
Gonţa Victoria
Universitatea Americană din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de adaptare psiho-emoţională, comportamentală şi religioasă la pacienţii cu diabet
Gonţa Victoria
Universitatea Americană din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aspecte psihopedagogice ale adaptării copilului cu cerinţe educaţionale speciale în şcoala primară
Gonţa Victoria
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-70. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O abordare unificatoare a fenomenului reprezentărilor sociale
Gonţa Victoria
Universitatea Moldo-Americană
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Despre ”Tratatul de analiză structural a reprezentărilor sociale”.
Gonţa Victoria
Universitatea Moldo-Americană
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Analiza comparativă a mangementului calităţii în sistemul educaţional la nivel european şi naţional
Gribincea Tatiana1, Chiţu Svetlana1, Gonţa Victoria2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Americană din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea asistenţei sociale şi pregătirea continuă a cadrelor calificate în Republica Moldova
Gonţa Victoria1, Gribincea Tatiana2, Chiţu Svetlana2
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile psihosociale ale violenţei în familie: aspecte metodologice de cercetare a fenomenului
Gonţa Victoria1, Chiţu Svetlana2, Gribincea Tatiana2
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISO 9001 şi managementul calităţii în învăţământul superior
Chiţu Svetlana1, Gonţa Victoria2, Gribincea Tatiana1
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Americană din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația, locul și rolul motivației resurselor umane în sistemul educațional
Gribincea Tatiana, Gonţa Victoria, Ghiţu Svetlana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-27. Vizualizări-995
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul parteneriatului educațional drept instrument de prevenire și combatere al fenomenelor social-psihologice distructive în educația tinerii generații
Gonţa Victoria1, Gribincea Tatiana2, Stariş Anastasia3
1 Universitatea Moldo-Americană,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Gimnaziul ,,Grigore Vieru” Vasilcău, Soroca
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 30 January, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Activation in chronic kidney disease patients and family using the internet to promote the integration of care medically and psychologically
Tarabeih Mahdi1, Gonţa Victoria2, Perjan Carolina3
1 Tel Aviv-Jaffa Academic College, Jaffa,
2 Institute of Education Sciences,
3 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atașamentul în cadrul familiilor de astazi
Nițulescu Adelina-Andreia1, Gonţa Victoria2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcția și validarea inventarul dimensiunilor adaptării sociale
Murariu Dănuţ1, Gonţa Victoria2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul psihoterapeutic integrativ de lucru cu victimele violenţei în familie
Gonţa Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-29. Vizualizări-1213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Calitatea educaţiei în Republica Moldova – aspecte psihologice şi socioeconomice
Gonţa Victoria, Munteanu Andrei
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa motricităţii şi a psihomotricităţii asupra psihodinamicii neurocerebrale la copii şi adolescenţi
Murariu Dănuţ12, Gonţa Victoria1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 17 August, 2015. Descarcări-46. Vizualizări-1149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Psychological needs of the couple during kidney failure
Tarabeih Mahdi1, Gonţa Victoria2
1 Rambam Health Care Campu/Медицинский центр Рамбам,
2 Free International University of Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27