IBN
    

    
  


    
Închide
Gonţa Victoria
Afiliat la Universitatea Americană din Moldova

2018 - 2

Aspecte interdisciplinare ale fenomenului violenţei în familie

Gonţa Victoria
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de adaptare psiho-emoţională, comportamentală şi religioasă la pacienţii cu diabet

Gonţa Victoria
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Dimensiunile psihosociale ale violenţei în familie: aspecte metodologice de cercetare a fenomenului

Gonţa Victoria, Chiţu Svetlana, Gribincea Tatiana
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea asistenţei sociale şi pregătirea continuă a cadrelor calificate în Republica Moldova

Gonţa Victoria, Gribincea Tatiana, Chiţu Svetlana
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISO 9001 şi managementul calităţii în învăţământul superior

Chiţu Svetlana, Gonţa Victoria, Gribincea Tatiana
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a mangementului calităţii în sistemul educaţional la nivel european şi naţional

Gribincea Tatiana, Chiţu Svetlana, Gonţa Victoria
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6