Activation in chronic kidney disease patients and family using the internet to promote the integration of care medically and psychologically
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
292 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-03 22:24
SM ISO690:2012
TARABEIH, Mahdi; GONŢA, Victoria; PERJAN, Carolina. Activation in chronic kidney disease patients and family using the internet to promote the integration of care medically and psychologically. In: Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane. Ediția a VI-a / vol.2, 11-12 decembrie 2015, Chișinău. Chișinău: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2015, pp. 222-236.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2, 2015
Conferința "Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane"
Chișinău, Moldova, 11-12 decembrie 2015

Activation in chronic kidney disease patients and family using the internet to promote the integration of care medically and psychologically

Activarea internetului la pacienții cu boală renală cronică și familiile lor pentru a promova integrarea asistenței medicale și psihologice


Pag. 222-236

Tarabeih Mahdi1, Gonţa Victoria2, Perjan Carolina3
 
1 Tel Aviv-Jaffa Academic College, Jaffa,
2 Institute of Education Sciences,
3 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
 
Disponibil în IBN: 18 iunie 2018


Rezumat

The article aim is to describe the potential role of the Internet as a vehicle of improving the integration of care by activating chronic kidney disease patients and their family members. Also it has the purpose to describe how this potential is developed by means of the website sponsored by the Medicare program in Israel. We had conducted a qualitative research with 140 chronic kidney disease patients and their family members, and invited 130 renal care professionals to evaluate and improve the Dialysis Facility Compare website. A series of 19 focus groups, 13 triads (small focus groups), and 56 individual interviews were conducted in four regions of Israel and by telephone. We found that the Dialysis Facility Compare website has the potential to improve integration of care for people with chronic kidney disease in at least three ways. First: by expanding the roles of patients as members of the multi-disciplinary team of caregivers treating their disease. Second: through better integration of the informal care provided at home and within community with the formal care provided by the health professionals. Third: by improving coordination between care provided in the pre-dialysis and dialysis phases of the disease. Thus, applying these ways of improvement we got a lot of recommendations which led to revision and enhancement of the Dialysis Facility Compare website promoting the patient activation and care integration. Furthermore, we intend also to explore and apply the behavioral theories for website design increasing the interaction of formal and informal treatment, facilities for chronic kidney disease patients.

Articolul are ca scop de a descrie rolul potențial al Internetului ca vehicul în ameliorarea integrării al serviciilor de asistență/îngrijire prin activarea pacienților cu insuficiență renală cronică și respectiv a membrilor de familie. De asemenea articolul prezintă descrierea procesului de dezvoltare a acestui potențial cu ajutorul unui website sponsorizat de programul israelian de asistență medicală. Noi am realizat o cercetare calitativă care a inclus 140 de pacienți cu insuficiență renală cronică și membrii familiilor respective, în același timp implicând și 130 de specialiști de îngrijire renală care au contribuit la evaluarea și perfecționarea website-ului Facilitare comparativă a dializei. Persoanele selectate au fost divizate în 19 focus-grupuri, 13 triade (focusgrupuri mici) iar 56 de persoane au fost intervievate individual. Cercetarea s-a derulat în patru regiuni ale Israelului și prin telefon. Ca urmare, am ajuns la concluzia că website-ul de Facilitare comparativă a dializei are potențial de a spori integrarea serviciilor de asistență a persoanelor cu insuficiență renală cronică prin cel puțin trei moduri. Primul: prin extinderea rolului pacientului ca membru al echipei multi-disciplinare de îngrijitori. Al doilea: prin integrarea perfectată a asistenței informale la domiciliu, în cadrul comunității și a asistenței formale oferită de specialiști. Al treilea: prin îmbunătățirea coordonării a asistenței oferite la etapele de pre-dializă și dializă ale bolii.  Astfel, aplicând acești pași de ameliorare, noi am obținut o gamă de recomandări pe care le-am utilizat pentru a revizui și spori website-ul de Facilitare comparativă a dializei promovând activarea pacientului și integrarea serviciilor de asistență. În viitor, avem intenția de a studia și ulterior aplica teoriile behavioriste pentru designul website-ului menționat ca să facilităm interactivitatea dintre tratamentul formal și informal, precum și serviciile de asistență pentru pacienții cu insuficiență renală cronică.

Cuvinte-cheie
integrated care, client perspective, chronic care, disease management,

the Internet, chronic kidney disease