Aspecte interdisciplinare ale fenomenului violenţei în familie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
182 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-02 20:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.624:316.356.2 (2)
Psihologie socială (465)
Structură socială. Societatea ca sistem social (554)
SM ISO690:2012
GONŢA, Victoria. Aspecte interdisciplinare ale fenomenului violenţei în familie. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2018, nr. 3-4(19-20), pp. 64-70. ISSN 2457-5550.
10.5281/zenodo.3360599
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550

Aspecte interdisciplinare ale fenomenului violenţei în familie


CZU: 316.624:316.356.2
DOI: 10.5281/zenodo.3360599
Pag. 64-70

Gonţa Victoria
 
Universitatea Americană din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 august 2019


Rezumat

In the article is argued and reflected the model of multidisciplinary intervention in cases of domestic violence. Are mentioned the factors that influence the dynamics of the phenomenon of violence in the world and in the Republic of Moldova, are described interdisciplinary intervention principles and mechanisms for preventing violence and recovering victims and aggressors.

Cuvinte-cheie
family violence, systemic approach, victim, aggressor, multidisciplinary team