IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane", 6
Chișinău, Moldova, 11-12 decembrie 2015
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 6, Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Rusnac S., Ştefîrţa A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 472
CZU: 082:378(478-25)=135.1=111=161.1P 91
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 17 iunie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (9)Filologie (62)Economie (41)Filosofie (5)Drept (26)Pedagogie (230)Medicină (30)Arhitectura (2)Psihologie (568)Sociologie (563)Altele (3)Tehnică (5)Istorie (3)Studiul artelor, culturologie (18)Ştiinţe agricole (1)Administrare publică (7)Biologie (1)Ştiinţe politice (5)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)