IBN
Închide
Cosmescu Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID
ResearcherID

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2023 - 1

Autointerpretarea ca strategie conversațională
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

A vorbi despre ceea ce se întâmplă: două poziții discursive
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constructing a philosophical voice: discursive positions in the moldovan journal of philosophy and…
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Ideology and Politics Journal
Nr. 1(20) / 2022 / ISSN 2227-6068
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea argumentativă în conversație
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Discurs și trup: practici discursive și corporale în contextul pandemiei COVID-19
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(187) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici ale sinelui în contextul postpandemie
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Chişinău: Editura „Lexon-Prim”, 2021. ISBN 978-9975-3334-3-6.
Disponibil online 15 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectivitatea enunțării
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Criza COVID-19 și practicile sinelui
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(184) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul socratic ca practică discursivă
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimitrie Bogos: noi date și contextualizări
Cosmescu Alexandru , Cosmescu Valentina
Centrul de Cultură şi Istorie Militară
COHORTA
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcții ale reformulării în dialog: cazul interviului de explicitare
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici filosofice în contextul pandemiei COVID-19
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Filosofia și perspectiva umană:Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediția 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Chestionarea filosofică: practica radicală a lui Oscar Brenifier
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corporalitate și limbaj în fenomenologie și alte tradiții filosofice
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-75-1.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimitrie Bogos: noi date și contextualizări
Cosmescu Alexandru , Cosmescu Valentina
Centrul de Cultură şi Istorie Militară
COHORTA
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Embodiment and language in phenomenology and other philosophical traditions
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-75-1.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica scriiturii fenomenologice la Alexandru Dragomir
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Apanajul filosofiei în anul european al patrimoniului cultural un secol de filosofie românească consacrată Centenarului Marii Uniri 
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethosul fenomenologic și practica vederii/ scrierii
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici ale filosofării dialogice
Cosmescu Alexandru12
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-7-5.
Disponibil online 24 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul întrebărilor ca instrument de desfășurare a demersului filosofic în viziunea lui Alexandru Dragomir
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Atitudinea ca factor motivant al demersului filosofic
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-965
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evenimentul concret de vorbire: perspectiva lui Karl Bühler
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia saussuriană a limbajului: interpretări fenomenologice
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursele experienţiale ale predicaţiei în viziunea lui E. Husserl
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Clasificarea textelor: o abordare fenomenologică
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corporalitate și limbaj: aspecte protofenomenologice în epistemologia lui Condillac
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-933-99-5.
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala de vară a tinerilor istorici „Probleme actuale de istorie comună a țărilor CSI, Țărilor Baltice și Georgiei”
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(106) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 14 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria percepţiei la A. Spir și E. Husserl: similitudini și diferenţe
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Definirea si descrierea ca practici discursive in filosofie
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descrierea ca practică discursivă
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 15-16 / 2015 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul descrierii fenomenologice
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Excperienţa trăită a distragerii:o analiză fenomenologică
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Concepţii asupra dialogului
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de dialog la Mihail Bahtin
Cosmescu Alexandru
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Experienţa învăţării
Cosmescu Alexandru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(67) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Macrostructuri ale textului dialogic
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Abordări actuale în analiza discursului
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza semantică a discursului
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 July, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coerenţa şi analiza de discurs: analiza tematică
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Dialog intercultural/comuniune interculturală
Cosmescu Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(48) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 41 of 41