IBN
Închide
Cosmescu Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2022 - 2

Constructing a philosophical voice: discursive positions in the moldovan journal of philosophy and…
Cosmescu Alexandru
Institute of History
Ideology and Politics Journal
Nr. 1(20) / 2022 / ISSN 2227-6068
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea argumentativă în conversație
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Discurs și trup: practici discursive și corporale în contextul pandemiei COVID-19
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(187) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici ale sinelui în contextul postpandemie
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Chişinău: Lexon Prim, 2021. ISBN 978-9975-3334-3-6.
Disponibil online 15 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectivitatea enunțării
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Criza COVID-19 și practicile sinelui
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(184) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul socratic ca practică discursivă
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimitrie Bogos: noi date și contextualizări
Cosmescu Alexandru , Cosmescu Valentina
Centrul de Cultură şi Istorie Militară
COHORTA
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcții ale reformulării în dialog: cazul interviului de explicitare
Cosmescu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici filosofice în contextul pandemiei COVID-19
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Chestionarea filosofică: practica radicală a lui Oscar Brenifier
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corporalitate și limbaj în fenomenologie și alte tradiții filosofice
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-75-1.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimitrie Bogos: noi date și contextualizări
Cosmescu Alexandru , Cosmescu Valentina
Centrul de Cultură şi Istorie Militară
COHORTA
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Embodiment and language in phenomenology and other philosophical traditions
Cosmescu Alexandru
Institute of History
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-75-1.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica scriiturii fenomenologice la Alexandru Dragomir
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Apanajul filosofiei în anul european al patrimoniului cultural un secol de filosofie românească consacrată Centenarului Marii Uniri 
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethosul fenomenologic și practica vederii/ scrierii
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici ale filosofării dialogice
Cosmescu Alexandru12
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-7-5.
Disponibil online 24 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul întrebărilor ca instrument de desfășurare a demersului filosofic în viziunea lui Alexandru Dragomir
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Atitudinea ca factor motivant al demersului filosofic
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39