| Instrument Bibliometric National
    

    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(50) pentru cuvîntul-cheie "competitivitate"
Modernizarea sistemului achizițiilor publice prin tehnologii digitale
Cainarian Cristian
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea – principalul factor integrator în cadrul noii paradigme de creştere economică
Macari Vadim
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația indicatorilor de performanță în evaluarea și aprecierea competitivității operatorilor de telecomunicații
Bădicu Galina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura organizaţională ca factor al competitivităţii întreprinderii
Bilaşi Ludmila, Dorogaia Irina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice privind strategia de gestionare a competitivității întreprinderii
Coban Marina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza gradului de competitivitate a producţiei vinicole moldoveneşti
Cazacu Vitalie
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea conceptuală a competitivității și a interdependenței dintre concurență și competitivitate
Gutium Tatiana
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii investiționale și influența lor asupra competitivității întreprinderilor din Republica Moldova și Elveția
Grosu Victor
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori determinanți ai schimbărilor organizaționale
Şendrea Mariana
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea întreprinderilor în agenda europeană: obstacole și strategii
Feuraş Eugenia
Economica
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile cantitative și calitative ale pieței serviciilor de business-consulting din Republica Moldova
Lobanov Natalia, Zubco Roman
Economica
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Climatul investitional în Republica Moldova
Bugaian Larisa, Mamaliga Vasile, Ciobanu Marin
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul serviciilor de consultanţă şi outsourcing în formarea capitalului intelectual al întreprinderii
Zubco Roman
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea strategică a potenţialului uman prin instruirea orientată spre piaţă: recomandări pentru întreprinderile Republicii Moldova
Movilă Irina, Suslenco Alina
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea relațiilor dintre competitivitate și capitalul uman
Suslenco Alina
Economica
Nr. 3(93) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea costurilor și consumului în managementul energetic al industriei alimentare și a băuturilor din Republica Moldova
Gribincea Alexandru, Gribincea Corina
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea financiară şi competitivitatea – factori de creştere economică durabilă în perioada postcriză
Belostecinic Grigore
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea conceptuală în abordarea naţională şi internaţională a managementului competitivităţii
Coşer Cornel
Economica
Nr. 2(84) / 2013 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea competiţională a pieţei bancare din Republica Moldova prin prisma indicatorilor de eficienţă
Popa Andrei, Croitoru Aliona
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele provocări şi perspective ale dezvoltării TIC în condiţiile crizei economice actuale
Crudu Rodica
Economica
Nr. 2(72) / 2010 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 50