Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
322 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-17 11:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.8:338.1(1-775) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (867)
Situație economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creștere (165)
SM ISO690:2012
GRIBINCEA, Alexandru; HABASHI, Manal; GRIBINCEA, Alexandru. Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică. In: Administrarea Publică. 2019, nr. 3(103), pp. 104-110. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489

Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică

Promoting the values of the knowledge age: from theory to practice

Продвижение ценностей эпохи знаний: от теории к практике


CZU: 001.8:338.1(1-775)
Pag. 104-110

Gribincea Alexandru1, Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 septembrie 2019


Rezumat

Values are not something that can be bought or sold, they are something worth living for. The most important function of social values is to play the role of selection criteria from alternative modes of action. The multifactorial nature of innovative development of education is thus revealed. Special attention is paid to knowledge management and to strategic model for the formation of professionals. At present, a new economy is clearly emerging, a knowledge and economy-based economy, a knowledge economy where the key to prosperity and job creation is the degree of implementation of new concepts, the ideas of innovation and technology in all sectors of the economy, as well as the protection of the environment. We discuss the integrated nature of competence, the correlation between competence and motivation.

Valorile nu sunt aceleași lucruri netrecătoare și nu întotdeauna pot fi comercializate. Funcția nouă a valorilor sociale joacă un rol important în criteriile de selectare a funcțiilor, jucând un rol important printre alternativele modului de acțiune. Sunt elucidați factorii inovativi ai dezvoltării învățământului. Un rol deosebit este rezervat managementului cunoștințelor și modelului strategic de formare profesională. Actualmente, o economie modernă constă, în consecință, în procesul de apariţie a unei economii axate pe cunoştinţe. Economia cunoştințelor este calea spre prosperitate, formând noi locuri de muncă, sporind defalcările în PIB. Mărimea acesteia depinde de gradul de implementare a ideilor și conceptelor noi, inovațiilor și tehnologiilor de vârf în majoritatea ramurilor economiei, precum şi dezvoltarea ecologică. Discutăm despre caracterul integrat al competenței, corelarea dintre competență și motivație.

Cuvinte-cheie
information, innovation, knowledge, economic development, OECD, Competitiveness,

Informaţie, inovaţie, cunoştinţe, dezvoltare economică, OCDE, competitivitate