IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(103) pentru cuvîntul-cheie "economic development"
Rolul sectorului transporturi în dezvoltarea economică a Republicii Moldova
Vaculovschi Elena
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reperele revitalizării zootehniei în Republica Moldova
Ploşniţă Serghei
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-metodologice ale dezvoltării durabile în spațiul rural
Bujor Tatiana, Bujor Igor, Beţivu Ala
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza experienței internaționale în finanțarea educației
Andronic Adrian
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-9-6.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică
Gribincea Alexandru1, Habași Manal1, Gribincea Alexandru2
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рынок труда и структурные изменения экономики
Savelieva Galina
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public procurement, a tool for achieving the goals of sustainable development
Manta Otilia1, Panait Mirela2, Hysa Eglantina3, Rusu Elena4, Cojocaru Maria4
1 Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”,
2 Petroleum-Gas University of Ploiesti,
3 Epoka University, Tirana,
4 Moldova State University
Amfiteatru Economic
Nr. 24(61) / 2022 / ISSN - /ISSNe 1582-9146
Disponibil online 13 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инвестиции в России и их источники
Ahmetdinova Aiguli, Baicova Elvira
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capacitatea de cumpărare – indicatorul principal de piaţă privind evaluarea nivelului şi ritmurilor de dezvoltare economică a spaţiului rural
Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организационно-экономические основы использования ресурсного потенциала при выращивании зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями Киевской oбласти
Crivoşeia-Gunico Inna
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale integrării economice internaţionale
Banu Romulus
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul – izvor de cultură, nu doar resursă economica
Savu Cosmina-Silviana
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea -fundament al creşterii competitivităţii economiei naționale
Bradu Margareta
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări locale ale educaţiei financiare
Ciumara Tudor
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-95. Vizualizări-1360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дотации как инструмент инновационных решений в поддержку устойчивого развития регионов
Semencenco Ecaterina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адаптация мигрантов как фактор устойчивого развития общества
Zaiţeva T.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al inspectorului de muncă în Republica Moldova
Păscăluţă Felicia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul negocierii afacerilor internaţionale deficient şi oportunităţi
Şargu Lilia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-39. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Факторы и стратегии внешнеэкономического развития
Zlatova Svetlana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of decentralization policy on economic development in crisis situations
Baldji Marina
Odessa National Maritime University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 103