IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(181) pentru cuvîntul-cheie "Competitiveness"

Rolul instrumentelor politicii de dezvoltare regională in stimularea competitivităţii regionale

Andrieş Svetlana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelaţia dintre competitivitate, creştere şi libertate economică

Gutium Tatiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabilitatea socială şi creşterea competitivităţii

Barbăneagră Oxana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль повышения инновационной активности в университетах

Valeeva Iulia1, Şargu Lilia2
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe de dezvoltare a strategiilor de poziţionare pe piaţă a întreprinderilor agroalimentare

Burbulea Rodica, Melnic Viorel
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitivitatea economiei naţionale: progrese şi provocări

Stratan Alexandru
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondurile europene cu capital de risc: concepte și particularități

Bumbac Daniela
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ факторов конкурентоспособности человеческого капитала в условиях регионального развития

Movilă Irina
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova

Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică

Gribincea Alexandru1, Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme ale gestiunii performanței funcționarilor publici

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование и пути достижения стратегической конкурентоспособности предприятия
Jovnovaci Ruslana
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul performanţei – abordări teoretice şi direcţii de analiză

Ţurcanu Gheorghe, Gusev Alexandru
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creșterea competitivității produselor autohtone – factor important în poziționarea acestora pe piața comunitară

Balan Aliona
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investiţiile în inovaţii: catalizator al creșterii economice durabile

Cojocaru Maria, Ulian Galina, Davidov Cătălina
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экономические показатели автомобильно-промышленного кластера России

Grișin Alexei, Kurilova Anastasia, Gorohova Daria
Национальный Исследовательский Томский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marketingul – supus criticilor de ansamblu

Udrescu Mircea, Coderie Constantin
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea industriei alimentare prin prisma logisticii transporturilor
Gribincea Corina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-1074
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояние инновационного потенциала Республики Молдова
Todorova Ludmila1, Gribincea Alexandru2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели и факторы конкурентоспособности национальной экономики
Todorova Ludmila1, Gribincea Alexandru2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1090
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 181