IBN
Închide
Gutium Tatiana
Cuvinte-cheie (141): competitiveness of goods (5), competitivitatea bunurilor (5), Republica Moldova (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Methodological approach to the elaboration of indicators for quantifying the competitiveness of goods
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Balanța interramurală natural-valorică ca instrument de elaborare a prognozelor și estimare a competitivității
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția a 5-a, Vol. II. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-7-2.
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competitivității bunurilor autohtone pe piața externă
Gutium Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria ușoară a Republicii Moldova: evoluția, competitivitatea, prognosticul
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previziunea industriei materialelor de construcție a Republicii Moldova
Gutium Tatiana, Gutium Mircea
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Classification of the competitiveness’ factors and new approaches to assessing the competitiveness
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitiveness of Goods and Classification of Influence Factors
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-61. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea algoritmului evaluării competitivităţii bunurilor pe piaţa internă
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea economiei tenebre în sectorul real și pierderilor bugetului de stat
Gutium Tatiana, Ganciucov Valentina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forecasting production of domestic goods  and main  acroeconomic indicators
Ganciucov Valentina, Gutium Tatiana, Ceban Alexander
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența dintre competitivitate și indicatorii macroeconomici. Aspect theoretic
Gutium Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia pe piaţa autohtonă şi competitivitatea bunurilor
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Abordarea conceptuală a competitivității și a interdependenței dintre concurență și competitivitate
Gutium Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-65. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avantaje și dezavantaje ale economiei digitale
Pîslaru Aliona1, Gutium Tatiana2
1 Academia de Telecomunicatii si Informatica din Republica Moldova ,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre competitivitate, creştere şi libertate economică
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of the Republic of Moldova’s Non-Observed Economy
Ganciucov Valentina1, Ceban Alexander1, Gutium Tatiana2
1 National Institute for Economic Research,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea economiei digitale și impactul ei asupra competitivității
Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-61. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii
Duca Gheorghe1, Postolati Vitali2, Tîrşu Mihai2, Grodeţki Mihail2, Stratan Alexandru3, Gutium Tatiana3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Energetica al AŞM,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Assessment of shadow economy in Moldova using the input-output model in 2014
Ganciucov Valentina1, Gutium Tatiana2, Ceban Alexander1
1 National Institute for Economic Research,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea economiei tenebre în Moldova pentru anul 2014
Ganciucov Valentina1, Gutium Tatiana2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26