IBN
Închide
Bumbac Daniela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 2

Integrarea factorilor ESG în activitatea instituțiilor de credit
Bumbac Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustenabilitatea și rolul ei în cadrul sistemului bancar
Bumbac Daniela , Ştefaniuc Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
R. 2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Conformitatea în activitatea instituțiilor financiare: esență și particularități
Ştefaniuc Olga , Bumbac Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crowdfunding-ul: esență și opotunități de finanțare în era digitală
Bumbac Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanțările prin capital de risc: oportunităţi şi tendinţe Europene
Bumbac Daniela , Ştefaniuc Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondurile europene cu capital de risc: concepte și particularități
Bumbac Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Credit system of the Republic of Moldova: current problems and development perspectives
Bumbac Daniela , Ştefaniuc Olga
Moldova State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități moderne de finanțare: particularități și oportunități
Bumbac Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de evaluare a potențialilor clienți ai instituțiilor de credit, beneficiari ai finanțării prin factoring
Bumbac Daniela1 , Hâncu Lilian2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern modalities for the financing of economic agents: theoretical aspects
Bumbac Daniela
Moldova State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern modalities of financing: particularities and opportunities
Bumbac Daniela
Moldova State University
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul financiar-nebancar al Republcii Moldova: realități și soluții de reformare
Bumbac Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние миграций на социально-экономическое развитие страны
Бумбак Даниела1 , Бумбак Марчел2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Бюро по Миграции и Убежищу
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Conceptul, tipologia și principalele aspecte ale reglementarii factoringului pe plan internaţional
Bumbac Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele sectorului financiar nebancar în Republica Moldova
Bumbac Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Particularitățile dezvoltării pieței factoringului în Franța
Bumbac Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(107) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele dezvoltării factoringului în spațiul Uniunii Europene
Ştefaniuc Olga , Bumbac Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(107) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17