Valorificarea potențialului de cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova prin specializarea inteligentă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
450 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-13 15:23
SM ISO690:2012
ŞAVGA, Larisa. Valorificarea potențialului de cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova prin specializarea inteligentă. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă. Ed. a 12-a/Vol. 1, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chişinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, pp. 27-30. ISBN 978-9975-3171-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1, 2017
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017

Valorificarea potențialului de cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova prin specializarea inteligentă


JEL: 031, 038
Pag. 27-30

Şavga Larisa
 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2017


Rezumat

Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) are o importanță deosebită în realizarea demersului de transformare a economiei naționale într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Anume această activitate poate contribui semnificativ la îmbunătățirea competitivității naționale și creșterea economică. Scopul acestui studiu este de a evalua tendințele în domeniile CDI în Republica Moldova, a scoate în evidență deficiențele, problemele cu care se confruntă acestea, a identifica soluții de eficientizare a activității de CDI și de sporire a impactului acesteia asupra dezvoltării economice inovative.  

The research-development-innovation activity (RDI) plays an important role in transforming the national economy into a smart, sustainable and inclusive economy. This activity can significantly contribute to the improvement of the national competitiveness and economic growth. The scope of this study is to evaluate the trends in RDI in the Republic of Moldova, to highlight the shortcomings and challenges it faces, and to identfy ways to enhance the effciency of RDI acivities and to increase its impact on the innovative economic development.

Cuvinte-cheie
cercetare-dezvoltare, inovare, competitivitate, creştere economică, specializare inteligentă