IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(83) pentru cuvîntul-cheie "creştere economică"

Implementarea tehnologiilor moderne din cadrul asistenței investiționale în entitățile agricole din Republica Moldova: probleme și realizări

Timofti Elena, Şargo Aliona
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea potențialului de cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova prin specializarea inteligentă

Şavga Larisa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice

Stratan Alexandru
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piața serviciilor poștale, structura și rolul în sistemul relațiilor de piață

Golovco Vladimir
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fericirea - factor esenţial în sporirea productivităţii muncii
Popa Marina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-53. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul culturii fizice și sportului ca parte a economiei naționale

Țuțu Constantin
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of globalization on the domestic health policies meant to contribute to economic growth

Nautre Benoit1, Paduraru Tatiana2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forme moderne de finanțarea a mediului de afaceri

Doga-Mîrzac Mariana
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuția agriculturii la dezvoltarea economiei naționale

Grama Ana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico-metodologice ale dezvoltării durabile în spațiul rural

Bujor Tatiana, Bujor Igor, Beţivu Ala
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economia mondială în anticiparea  inovațiilor ,,revoluționare”

Gribincea Alexandru1, Ibrahim El Saied2, Salame Hoda2
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
China în spațiul geopolitic al Asiei de Sud-Est
Tărîţă Orest, Druc Antonina
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea eficienţei investiţiilor în activitatea inovaţională

Tiganu Ana1, Gribincea Alexandru2
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea finanţelor publice in Republica Moldova
Morozniuc Ion
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-1068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratări ale esenţei, conţinutului şi căilor de asigurare şi sporire a competitivităţii economice
Macari Vadim
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea umană – un imperativ major pentru prezent şi viitor
Modrînga Ala
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 24 November, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizei economice asupra investiţiilor străine directe
Buşu DanAlexandru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de promovare a investitiilor straine directe orientate spre favorizarea comerţului exterior
Coban Petru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile - ca factor de impulsionare al dezvoltării economice
Coban Petru, Roşca Petru, Gribincea Alexandru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele actuale în evoluția piețelor financiare naționale: practica reglementării și supravegherii prudențiale
Gorobeţ Ilinca
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 83