IBN
Închide
Timofti Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14

2021 - 2

Eficiența economică privind producerea strugurilor de masă în Republica Moldova
Iaţişin Tatiana1 , Timofti Elena2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei COVID-19 asupra calității vieții populației din Republica Moldova
Timofti Elena , Șarban Cristina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Calitatea ca factor determinant al veniturilor aferente exportului produselor sectorului vitivinicol al Republicii Moldova
Timofti Elena1 , Movileanu Veronica1 , Memeţ Diana2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Consiliul Raional Orhei
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Analiza nivelului de dezvoltare și creștere economică a sectorului vitivinicol din Republica Moldova
Timofti Elena1 , Iaţişin Tatiana2 , Cereteu Romeo1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

„Influenţa riscurilor asupra activităţii de asigurare pe piaţa Republicii Moldova” (în baza materialelor C.A. Donaris Vienna Insurance Group S.A, mun. Chişinău)
Popa Daniela , Timofti Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda corelaţiei şi regresiei utilizată în aprecierea valorificării potenţialului de resurse în întreprinderile agricole
Timofti Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Implementarea tehnologiilor moderne din cadrul asistenței investiționale în entitățile agricole din Republica Moldova: probleme și realizări
Timofti Elena , Şargo Aliona
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul dezvolt­ării economice a agriculturii bazate pe tehnologii inovaționale
Timofti Elena1 , Timofti Ghenadie2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Impactul nivelului de subvenționare la formarea randamentului unui hectar de teren în întreprinderile agricole
Timofti Elena , Şargo Aliona
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Direcţii de asigurare a creşterii economice a sectorului agrar
Timofti Elena , Şargo Aliona
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Tendinţe ale eficienţei economice a producerii legumelor de câmp în întreprinderile agricole din Republica Moldova
Timofti Elena , Popa Daniela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 January, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Analiza tendinţei în evoluţia rezultatelor financiare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova
Timofti Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea durabilă a agriculturii Republicii Moldova: probleme,realizări, perspective
Timofti Elena , Memeţ Diana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Evaluarea intensivităţii şi eficienţei economice a intensificării producerii în întreprinderile agricole din Republica Moldova
Dinu Toma-Adrian1 , Timofti Elena2 , Popa Daniela3
1 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica dezvoltării sectorului viti-vinicol în UE
Timofti Elena1 , Iaţişin Tatiana2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Aspecte privind dezvoltarea ramurii fitotehice în întreprinderile agricole din Republica Moldova
Timofti Elena , Memeţ Diana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(5) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

Abordări teoretice privind eficienţa economică
Timofti Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurenţa în agricultură ca o pârghie de stimulare a competitivităţii produselor în unităţile agricole din România şi Republica Moldova
Popescu Agata1 , Timofti Elena2
1 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea eficientă a resurselor consumate la producerea producţiei agricole în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova
Timofti Elena , Popa Daniela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The particularities of economy in poland and Republic of Moldova
Timofti Elena , Popa Daniela
State Agrarian University of Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(4) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27