IBN
Închide

27Publicaţii

347Descărcări

10213Vizualizări

Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei3Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice2Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике2Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători 1When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning1Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities1Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации1Strategii şi politici de management în economia contemporană1Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova1Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane1Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE1Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны1Ştiinţă, educaţie, cultură1Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice1Știință, educație, cultura1Modern Technologies in the Food Industry1Strategii și politici de management în economia contemporană1Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior1
Roşca-Sadurschi Liudmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 3

Analiza factorilor de influiență asupra sectorului agro-alimentar din Republica Moldova
Chirilenco Aculina , Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 7 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biopolymers from food wastes
Ceclu Liliana , Roşca-Sadurschi Liudmila , Bunea Marina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eco-inovarea – promotor al economiei circulare în dezvoltarea afacerilor sustenabile
Roşca-Sadurschi Liudmila , Seremet (Ceclu) Liliana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Recycling bio-waste methods in order to protect the environment
Ceclu Liliana , Nedelcu Ana , Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Economia circulară - instrument de stopare a degradării mediului și a utilizării raționale a resurselor naturale
Seremet (Ceclu) Liliana , Roşca-Sadurschi Liudmila , Nedelcu Ana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția economiei circulare în contextul dezvoltării durabile
Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovația la baza unei industrii eficiente și durabile
Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere analitice privind promovarea dreptului „ocrotirea mamei” prin respectarea drepturilor omului
Nedelcu Ana , Roşca-Sadurschi Liudmila , Seremet (Ceclu) Liliana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul indicatorilor de performanta a întreprinderii în mediul competitive
Iacobache Evelina , Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Consolidarea relațiilor de colaborare dintre mediul economic și universitate prin proiecte europene
Roşca-Sadurschi Liudmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul integrării în câmpul muncii asupra dezvoltării economiei naţionale
Iacobache Evelina , Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Inovațiile la baza dezvoltării economiei naționale
Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea diferențiată a metodelor inovative în predare și evaluare
Roşca-Sadurschi Liudmila1 , Zbîrciog Tatiana2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-056-5.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Învatamântul bazat pe probleme (PBL) - la baza perfecționarii învățământului superior din Republica Moldova
Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii inovaționale la baza dezvoltării întreprinderilor industriale
Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2017. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-026-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Changing the relationship between student – teacher and the real sector of activity
Popa Andrei , Todos Irina , Roşca-Sadurschi Liudmila , Vulpe Olesea , Gîrneţ Slavic , Noni Ludmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-45-504-6.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul proiectelor transfrontaliere în dezvoltarea regională
Roşca-Sadurschi Liudmila , Zarişneac Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Cheltuielile și efectele cercetării
Zarişneac Natalia , Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa procesului de predare-învăţare prin simulare
Zarişneac Natalia , Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul proiectelor transfrontaliere în dezvoltarea regională
Roşca-Sadurschi Liudmila , Zarişneac Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 1. 2015. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3106-1-1.
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Perspectivele învăţămîntului economic din Republica Moldova prin prisma strategiei 2020
Zarişneac Natalia , Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.2. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-92-5.
Disponibil online 24 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea maritima - unul din factori esentialiai dezvoltarii economiei statelor maritime
Bîrlea Svetlana , Roşca-Sadurschi Liudmila , Zarişneac Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Infrastructura inovaţională dezvoltată - succesul unei economii inovaţionale
Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea, ca strategie esențială a unei afaceri competitive
Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-69. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Antreprenoriatul în Republica Moldova – starea actuală
Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II. 2012. Cahul. ISBN 978-9975-914-75-8.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Problematica realizării inovaţiilor în industria alimentară (în baza exemplului regiunii de dezvoltare sud)
Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II. 2011. Cahul. ISBN 978-9975-914-56-7.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Starea actuală şi problemele industriei Republicii Moldova
Roşca-Sadurschi Liudmila
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2. 2009. Cahul. ISBN 978-9975-914-21-5.
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27