IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(37) pentru indicele czu "378.147.88"

Reflecții privind rolul stagiilor de practică în formarea geografilor la domeniul științe ale pământului

CZU : 378.147.88:91
,
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competenței profesionale inițiale la studenții chimiști prin cercetare ecologică

CZU : 378.147.88:54:574
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruirea inginerilor și instrumentele virtuale

CZU : 378.147.88:004:62
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. X / 2009 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practica la specialitatea administratie publică din perspectiva studenţilor

CZU : 378.147.88:35
,
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(38) / 2005 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii determinanti ai eficacitatii stagiului de practica

CZU : 378.147.88
Mediul Ambiant
Nr. 4(58) / 2011 / ISSN 1810-9551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Streamlining the management of internships - an imperative of the time

CZU : 378.147.88:005
, , Ghencea Cristina,
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1683-853X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aportul stagiului de practică muzeistică în procesul dezvoltării imaginației creative

CZU : 378.147.88:069.02:7+159.954.4
,
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Использование альтернативных форм оценивания педагогических знаний в профессиональной подготовке будущих воспитателей к инновационной деятельности

CZU : 373.211.24:378.147.88
Кудрявцева Е.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(60) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация педагогической практики в контексте интеркультурного воспитания

CZU : 378.147.88:37.013.42
Влах Мария, Левинтий Галина, Ямбогло Екатерина
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferirea de feedback în cadrul stagiilor de practică

CZU : 378.147.88
Quasigroups and Related Systems
Nr. 1(11) / 2004 / ISSN 1561-2848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinion of pharmacy graduates regarding final experiential training in context of curricula modification at Faculty of Pharmacy
CZU : 378.147.88:615.1
, ,
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1812-5077
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remote Laboratory for Servomotor Studying

CZU : 004.855.6:378.147.88
, ,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2-3(7) / 2007 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocări curente ale stagiilor universitare de practică pedagogică din perspectiva educaței interculturale

CZU : 378.147.88:37.03
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizarea continuității între ciclurile de învățământ superior în stagiile de practică

CZU : 378.147.88
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stagiul de practică –element important pentru experiența de învățare academică a studenților

CZU : 378.147.88
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metasystemic technology of instruction, student research and innovation
CZU : 378.147.88:004.041
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiune si continuitate in dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de pracrtica
CZU : 378.126:378.147.88
, ,
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea procesului de instruire practică a viitorilor specialiști medicali vocaționali prin prisma managementului calității

CZU : 378.147.88:61-057.874
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(37) / 2011 / ISSN 1729-8687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The importance of the traineeship of managerial practice in the professional training of the students of faculties with sport profile

CZU : 378.147.88+005
,
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 28(2) / 2017 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa stagiului de practică managerială în pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor cu profil sportiv

CZU : 378.147.88+005
,
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 28(2) / 2017 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37