Modernizarea procesului de instruire practică a viitorilor specialiști medicali vocaționali prin prisma managementului calității
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
45 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-01 16:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147.88:61-057.874 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1189)
Științe medicale. Medicină (5140)
SM ISO690:2012
NEGREAN, Mariana. Modernizarea procesului de instruire practică a viitorilor specialiști medicali vocaționali prin prisma managementului calității. In: Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern . Vol. II, 18-19 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 105-111. ISBN 978-9975-76-290-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. II, 2019
Simpozionul "Tradiţie şi inovaţie în educaţie"
Chişinău, Moldova, 18-19 octombrie 2019

Modernizarea procesului de instruire practică a viitorilor specialiști medicali vocaționali prin prisma managementului calității


CZU: 378.147.88:61-057.874
Pag. 105-111

Negrean Mariana
 
Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2020


Rezumat

Calitatea învățământului s-a dovedit a fi un element central în formarea viitorilor specialiști pentru economia națională. Asigurarea calității constituie un factor important în creșterea competitivității și atractivității învățământului atât la nivel național, cât și internațional. Integrarea europeană în domeniul educaţiei prevede introducerea sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic din Republica Moldova. Asigurarea calității formării prin practică reprezintă un factor important în formarea inițială a specialiștilor medicali cu studii postsecundare nonterțiare pentru sistemul sănătății.

The quality of the education system has proved to be a central element in the training of future specialists for the national economy. Quality assurance is an important factor in increasing the competitiveness and attractiveness of the education system at national and international levels. European integration in the educational domain provides the implementation of the system of quality management in the postsecundary educational institutions from the republic of Moldova. Quality assurance through practice represents an important factor in the initial training of the medical specialists with non-tertiary postsecundary studies for the national economy.

Cuvinte-cheie
calitatea serviciilor educaționale, instruirea practică, sistemul de management a calității, asigurarea calităţii, economia naţională,

quality of educational services, practical education, Quality Management System, quality assurance, national economy