IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)62
  2019  (2 din 2)62
  2018  (3 din 2)93
  2017  (2 din 2)55
  2016  (2 din 2)58
  2015  (4 din 4)58
  2014  (4 din 4)56
  2013  (4 din 4)51
  2012  (4 din 4)0
  2011  (2 din 4)0
  2010  (3 din 4)0
  2009  (3 din 4)49
imagine

pISSN: 1857-4114
eISSN: 2537-6438
Ştiinţa Culturii Fizice
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei fizice şi sportului.Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole544219955394441656
Volume351160411272
Total5793359965216

Vizualizări   1864Descărcări   30

Conţinutul numărului de revistă

Formarea eticii profesional-sportive a studenților din instituțiile de învățământ superior de educaţie fizică şi sport

5-8

CZU: 378.147+796.011.7

Putin Natalia

Training of professional and sports ethics of the students in higher education institutions of physical education and sport

9-12

CZU: 378.147+796.011.7

Putin Natalia

Внешкольный досуг учеников 12-13 лет и его характер в социальной действительности

13-18

CZU: 159.954:[374+379.8]

Демченко Алексей

Out-of-school leisure time of pupils aged 12-13 years and its nature in the social reality

19-23

CZU: 159.954:[374+379.8]

Demcenco Alexei

Студенческий спорт, как фактор социально-культурного развития страны

24-28

CZU: 796.034.2+316.7

Сейранов Сергей

University sport as a factor of sociocultural development of the country

29-32

CZU: 796.034.2+316.7

Seyranov Sergey

Distribuirea atenției în procesul de antrenament al judocanilor de 13-15 ani la etapa pregătirii de bază

33-35

CZU: 796.853.23+159.952.6

Grimalschi Teodor, Boișteanu Alexandru

Evaluation of attention features’ development results of 13-15 years old judo players within sports training

36-38

CZU: 796.853.23+159.952.6

Grimalschi Teodor, Boisteanu Alexandru

Relation between emotions and visual-movement ability of elite athletes

39-41

CZU: 796.012:796.4

Korobeynikov Georgiy, Korobeinikova Lesia

Particularităţile traseelor de concurs la tehnica turismului pedestru în perioada de iarnă

42-46

CZU: 796.5

Onoi Mihail, Mindrigan Vasile

Particularities of the competition routes for the pedestrian tourism technique during the winter

47-51

CZU: 796.5

Onoi Mihail, Mindrigan Vasile

Eficiența mijloacelor de dezvoltare a mobilității articulare a gimnastelor de 5-6 ani

52-55

CZU: 796.412

Reaboi Natalia

Development methodology of articular mobility for 5-6 years old gymnasts

56-59

CZU: 796.412

Reaboi Natalia

Dezvoltarea capacităţilor coordinative prin jocuri de mișcare

60-63

CZU: 796.012:796.015.31+796.333

Moisescu Petronel-Cristian, Gurbuz Ali

Developing coordinative abilities through movement games

64-67

CZU: 796.012:796.015.31+796.333

Moisescu Petronel-Cristian, Gurbuz Ali

Sustenabilitatea cercetării ştiinţifice în educaţia fizică şi sport

68-71

CZU: 796.011.2+001

Budevici-Puiu Liliana

Sustainability of scientific research in physical education and sport

72-75

CZU: 796.011.2+001

Budevici-Puiu Liliana

Importanţa stagiului de practică managerială în pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor cu profil sportiv

76-83

CZU: 378.147.88+005

Cireş Victoria, Amelicichin Ecaterina

The importance of the traineeship of managerial practice in the professional training of the students of faculties with sport profile

84-91

CZU: 378.147.88+005

Cireş Victoria, Amelicichin Ecaterina

Formarea limbajului profesional englez la studenţii din domeniul culturii fizice

92-96

CZU: 378.147:811.111:796

Nastas Natalia

Training the professional english language to students in the field of physical culture

97-101

CZU: 378.147:811.111:796

Nastas Natalia

Целеполагание в спорте и алгоритм его реализации

102-107

CZU: 796.06

Высочина Надежда, Воробьева Анастасия

Goal-setting in sport and the algorithm of its realization

108-112

CZU: 796.06

Vysochina Nadiia, Vorobiova Anastasiia

An investigation of hopelessness level of the students majoring at the faculty of sport sciences

113-117

CZU: 796.01:159.9

Belli Emre, Gurbuz Ali, Mızrak Orcan, Kurudirek M.A., Kurudirek M. Irfan

Ментальный кризис современного общества и возможности спорта в улучшении сложившейся ситуации

118-121

CZU: 796.011

Манолаки Вячеслав, Визитей Николай

Mental crisis of modern society and opportunities of sports in improving the current situation

122-125

CZU: 796.011.1

Manolachi Veaceslav, Vizitei Nicolae