IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-22 10:17
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2014  (2 din 1)
imagine

pISSN: 1812-5077
Revista Farmaceutică a Moldovei
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Farmacie şi farmacologie.Microbiologie şi biotehnologie.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2014
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole872257772882
Volume21393129
Total8923970857
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   841Descărcări   103

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-6
Evoluţia invăţămantului farmaceutic superior in Republica Moldova la 50 ani – de la fondarea Facultății de Farmacie 7-17
Ciobanu Nicolae, Safta Vladimir, Uncu Livia, Valica Vladimir, Diug Eugen, Brumărel Mihail, Nistreanu Anatolie, Gonciar Veaceslav, Cheptănaru Constantin
Asistenţa farmaceutică cu medicamente compensate in Republica Moldova 18-18
Brumărel Mihail, Chiţan Elena
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuale la centrul de cultivare a plantelor medicinale a USMF “Nicolae Testemiţanu” in ultimii 10 ani 19-19
Ciobanu Nicolae, Ungureanu Ion, Pompuş Irina
Repere analitice privind aplicarea principiului „scopului final” al abordării sistemice in practica farmaceutică 20-20
Safta Vladimir
Cunoștințele farmaciștilor in domeniul profilaxiei maladiilor cardiovasculare 21-21
Bezverhni Zinaida, Brumărel Mihail, Peschin Anatolie
Managementul riscului in farmacia comunitară 22-22
Safta Vladimir, Adauji Stela, Cereseu Angela
Situatia tuberculozei in Romania și Republica Moldova in ultimii 20 de ani 23-23
Soroceanu Valentina, Rais Cristina, Adauji Stela, Priscu Vitalie
Aspecte practice ale incadrării farmaciştilor in campul muncii 24-24
Adauji Stela, Brumărel Mihail, Ciobanu Doina
Argumentarea recomandărilor privind facilitarea/fortificarea procesului de implementare a RBPFM in Republica Moldova 25-25
Safta Vladimir, Movilă Liviu, Andonii Tatiana
Principii pentru recomandarea şi consilierea utilizării cosmeticelor 26-26
Todoran Nicoleta, Ciurba Adriana, Rusu Aura, Antonoaea Paula, Redai Emoke, Guranda Diana
Repere teoretice și practice privind etica actului farmaceutic in Republica Moldova (I comunicare) 27-27
Durbailova Anastasia, Safta Vladimir, Lupu Mihai
Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей обращение орфанных препаратов в россии с учетом сложившейся правоприменительной практики 28-28
Бондарева Т., Бережная Е., Максимкина Е., Андреева И., Гордиенко В., Манар А.
Анализ основных тенденций развития мирового фармацевтического рынка орфанных препаратов 29-29
Бондарева Т., Бережная Е., Максимкина Е., Парфейников С., Григорян Э., Кошель М.
Preparate perfuzabile: perfuzii cu substanţe energetice, perfuzii inlocuitoare de plasmă, perfuzii folosite in metabolismul reconstituant 30-30
Ciobanu Nicolae, Diug Eugen, Scaun Victoria
Hepatite. Forme farmaceutice industrial utilizate in tratamentul hepatitelor 31-31
Znagovan Alexandru, Dumbrava Vlada-Tatiana, Ceban Ludmila
Биоэтический континиум в системе фармацевтического образования 32-32
Мороз В.
Состояние фармацевтической системы Приднестровья 33-33
Самко Галина
Ethnofarmacologie – retete traditionale dacice 34-34
Toma Claudia-Crina
Tendințe de dezvoltare a tehnologiei formelor farmaceutice dozate 35-36
Diug Eugen, Popovici Iuliana, Diug Octavian, Ciobanu Nicolae
Uscarea prin sublimare. Produse farmaceutice uscate prin sublimare 36-36
Ciobanu Nicolae, Diug Eugen, Vilcu Diana
Formularea comprimatelor orodispersabile cu spironolactonă şi maleat de clorfeniramină 37-37
Diug Eugen, Diug Octavian, Baroud Allaa, Ciobanu Nicolae, Guranda Diana
Studii de formulare a lipozomilor cu conținut de azitromicină 38-38
Anton Mihai, Diug Eugen, Diug Octavian, Ciobanu Nicolae
Formularea și studiul supozitoarelor cu clorhidrat de procaine 39-39
Guranda Diana, Diug Eugen, Solonari Rodica
Formularea și studiul disponibilității farmaceutice a fenobarbitalului din capsule operculate 40-40
Solonari Rodica, Guranda Diana, Diug Octavian, Hîncu Gheorghe
Uleiuri volatile. Tehnologia uleiului volatil din busuioc 41-41
Znagovan Alexandru, Ben Yakov Diana
Studiul comportamentului spectral al unui derivat tiodiazolic cu acțiune antimicobacteriană 42-42
Uncu Andrei, Valica Vladimir, Macaev Fliur, Suvorchina Olga, Vîslouh Oxana
Separarea şi dozarea acidului ascorbic prin hplc: o analiză a literaturii ştiinţifice 43-43
Ancuceanu Robert, Aramă Corina, Neagu Alexandra-Filareta, Dinu Mihaela
Studii de preformulare a unor picaturi auriculare cu acțiune antimicotică 44-44
Uncu Livia, Ciobanu Nicolae, Voloin Anastasia
Synthesis, characterization and phytobiological evaluation of new 2-[4-(4-bromophenylsulfonyl)phenyl]- 4-methyloxazol-5(4h)-one and some new 5-aryl-2-[4-(4-bromophenylsulfonyl)phenyl]-4-methyloxazoles 45-45
Apostol Theodora-Venera, Socea Laura-Ileana, Barbuceanu Stefania-Felicia, Saramet Ioana, Olaru Octavian-Tudorel, Draghici Constantin
Determinarea activității antimicotice a amestecurilor mecanice econazol-betametazonă și econazol-ciprofloxacină 46-46
Uncu Livia, Prisacari Viorel, Popa Cristina
Combinații coordinative ale derivaților s-metiltiosemicarbazonei aldehidei salicilice cu PD(II) 47-47
Jora Elena
Studiul compatibilității fizico-chimice a izohidrafuralului, metiluracilului și benzocainei prin metoda HPLC 48-48
Donici Elena, Uncu Livia, Prisacari Viorel
Evaluarea activităţii antifungice a unor noi 2-((4-clorofenoxi)metil)- n-(arilcarbamotioil) benzamide 49-49
Missir Alexandru-Vasile, Limban Carmen, Chifiriuc Mariana-Carmen, Dițu Lia-Mara, Morusceag Laurentiu, Nuță Diana-Camelia
Studiul modificării activității aminopeptidazelor transmembranare sub acțiunea antibioticelor 50-50
Borciova Inessa, Uncu Livia, Lozovanu Svetlana
Noi n-(2-dialchilaminoetil)-benzanilide cu potenţială acţiune antipsihotică 51-51
Nuță Diana-Camelia, Negreş Simona, Buzescu Anca, Parii Sergiu, Limban Carmen, Chiriţă Cornel
Medicamente combinate utilizate in tratamentul hipoacuziei neurosenzoriale 52-52
Uncu Livia, Gadirca Alina, Parii Sergiu, Vîslouh Oxana, Suvorchina Olga
Analiza fotometrică a Fe in forme farmaceutice solide 53-53
Oprea Vasile, Cheptănaru Constantin, Valica Vladimir
Dozarea flavonozidelor prin metoda HPLC 54-54
Uncu Livia, Cojocaru-Toma Maria, Pașcan Doinița, Vîslouh Oxana, Suvorchina Olga
Screening toxicologic asupra unui nou compus antimicobacterian, derivat al 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolului 55-55
Nicolescu Florica, Uncu Andrei, Ancuceanu Robert, Uncu Livia, Ioniţă Corina, Macaev Fliur, Negreş Simona, Valica Vladimir
Aplicarea metodei HPLC in cadrul laboratorului analiză, standardizare și controlul medicamentelor a centrului științific in domeniul medicamentelor 56-56
Vîslouh Oxana, Suvorchina Olga, Mazur Ecaterina, Uncu Livia
Sinteza şi caracterizarea unor derivaţi de acilhidrazone cu nucleu dibenzo[a,d][7]anulenic 57-57
Socea Laura-Ileana, Şaramet Gabriel, Gird Cerasela-Elena, Socea Bogdan, Radu-Popescu Manuela-Anda
Determinarea termenului de valabilitate a formei extemporale – picături oftalmice compuse 58-58
Ştefăneţ Tatiana, Creţu Galina
Analiza spectrală in IR a unui nou produs antineoplazic sub formă de lichid ionic 59-59
Macaeva Anastasia, Uncu Livia
Analiza spectrofotometrică a soluției etanolice de isoconazol nitrat 60-60
Mătăsari Marcela, Podgornîi Ana, Valica Vladimir, Macaev Fliur, Uncu Livia
Furoaţii de fier (III) ca potenţiali agenţi impotriva Mycobacterium tuberculosis 61-61
Melnic Silvia
Extracția fracționată din flori de centaurea cyanus 62-62
Chiru Tatiana, Filippov Mihail, Valica Vladimir, Nistreanu Anatolie
Evaluarea fitotoxicităţii unor extracte vegetale prin biotestul triticum 63-63
Ancuceanu Robert, Cojocaru-Toma Maria, Calalb Tatiana, Anghel Adriana-Iuliana, Dinu Mihaela, Hovaneţ Viorica
Cercetări botanice şi evaluarea citotoxicităţii unui extract obţinut din specia Cirsium arvense l. (asteraceae) 64-64
Anghel Adriana-Iuliana, Olaru Octavian-Tudorel, Calalb Tatiana, Cojocaru-Toma Maria, Ancuceanu Robert, Dinu Mihaela
Conținutul substanțelor tanante in produse vegetale și extracte din Hypericum perforatum L 65-65
Benea Anna, Nistreanu Anatolie, Gotcă Corina
Canepa ca sursă de ulei gras și principii active 66-66
Znagovan Alexandru, Nemetz Marina
Fructele formelor noi de cătină de rau, aronie și carpomasele in vitro de aronie – sursă de principii active 67-67
Calalb Tatiana, Oroian Silvia, Samarghiţan Mihaela
Spirulina platensis – sursă de materie primă pentru forme noi farmaceutice 68-68
Rudic Ludmila, Cojocaru-Toma Maria, Covali Mihaela
Studiul farmacognostic comparativ al trei specii de agaricus 69-69
Popescu Maria-Lidia, Gird Cerasela-Elena, Duţu Ligia-Elena, Nencu Ioana, Costea Teodora
Determinarea calităţii produsului vegetal cynarae folium 70-70
Ciobanu Cristina, Diug Eugen, Calalb Tatiana, Achim Marcela
Specii de plante din „campia transilvaniei” (Romania) utilizate in fitoterapia diferitelor afecţiuni 71-71
Oroian Silvia, Calalb Tatiana, Samarghiţan Mihaela, Hiriţiu Mariana
Semnificația plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă 72-72
Cojocaru-Toma Maria, Gurschi Elena
Seasonal variation of lipophylic compounds of Urtica dioica l. leaves 73-73
Nencu Ioana, Gird Cerasela-Elena, Duţu Ligia-Elena, Costea Teodora, Popescu Maria-Lidia
Analiza farmacognostică şi dinamica de acumulare a compuşilor triterpenici şi fenolici din frunzele speciei Betula pendula roth. (mesteacăn) 73-74
Costea Teodora, Popescu Maria-Lidia, Gird Cerasela-Elena, Nencu Ioana, Predan Genţiana Mihaela Iulia, Gostin Irina
Cuantificarea arbutozidei şi hidrochinonei in frunzele de merişor, strugurii ursului şi păr 74-74
Gird Cerasela-Elena, Duţu Ligia-Elena, Popescu Maria-Lidia, Nencu Ioana, Costea Teodora
Gentianae radix – de la tradiţie la fitoterapia moderna 75-75
Duţu Ligia-Elena, Gird Cerasela-Elena, Popescu Maria-Lidia, Nencu Ioana, Costea Teodora, Cojocaru Ana
Studii preclinice privind investigarea profilului toxicologic al hiperforinei 76-76
Negreş Simona, Scutari Corina, Chiriţă Cornel, Goncear Veaceslav, Velescu Bruno-Ştefan, Moroşan Elena, Ciobotaru Emilia
Toxicitatea acută a acidului hyaluronic obținut din creste de cocoș 77-77
Gonciar Veaceslav, Scutari Corina, Peredelcu Rodica, Popa Oleg
Клиническая фармация в Украине 78-78
Зупанец И., Гринцов Е.
Managementul medicamentelor stupefiante in sectorul de ambulator 81-85
Adauji Stela, Spinei Larisa, Brumărel Mihail, Deviza Svetlana
Unele aspecte privind rolul farmacistului in utilizarea raţionala a medicamentelor pentru copii 86-87
Şcetinina Svetlana, Brumărel Mihail, Şchiopu Tatiana, Bișir Ion
Opinion of pharmacy graduates regarding final experiential training in context of curricula modification at Faculty of Pharmacy 88-91
Bezverhni Zinaida, Lozan Oleg, Ciobanu Nicolae
Evaluarea consumului remediilor medicamentoase antispastice, anticolinergice şi antipropulsive in spitale in DDD 92-97
Bernaz Emelian, Borovic Eduard
Анализ рынка бутелированной воды 98-101
Пасека Олеся
Evaluarea toxicității acute a extractului polifenolic şi poliholozidic din Cyani herba 102-104
Nicolai Eugeniu, Chiru Tatiana, Parii Sergiu, Nistreanu Anatolie, Valica Vladimir
Noi perspective de determinare a scorului maxim de inteligibilitate vocală 105-106
Parii Sergiu, Jucovschi Constantin