IBN
Închide

42Publicaţii

862Descărcări

17072Vizualizări

Deleu Ecaterina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 2.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 1

Metamorfozele limbii române în comunitățile online ale cetățenilor moldoveni emigrați. Cazul Turciei și al Italiei
Deleu Ecaterina1 , Stratan Ilbasmiș Violeta2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Necunoscută, Turcia
Creativitatea în jurnalism
Vol.5. 2023. Chişinău. ISBN 978- 9975-149-28-0.
Disponibil online 16 July, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Metoda în ştiinţa politică (traducere)
Moraru Victor , Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(188) / 2022 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poluarea informaţională şi mass-media
Deleu Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-37. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de integrare a migranţilor şi a copiilor acestora: de la asimilare şi aculturaţie, la transnaţionalism
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.3. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1.
Disponibil online 30 December, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revista „NATURA”: trei decenii de reflecții asupra problemelor ecologice de importanță globală
Deleu Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(02) / 2022 / ISSN 2587-4446 / ISSNe 2587-4454
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social integration of moldovan migrant’s children in Italy
Делеу Екатерина
Moldova State University
Economy and Sociology
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-4187 / ISSNe 2587-4195
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The integration process of migrants and their children: from assimilation and acculturation to transnationalism
Делеу Екатерина
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Actualitatea cercetărilor privind migraţia şi diaspora (Cazul Republicii Moldova)
Deleu Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
SU, SS, SE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-38. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul partidelor politice din Republica Moldova privind migrația și diaspora
Moraru Victor , Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(185) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revoluţii. (Traducere
Moraru Victor , Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(187) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Presa din diasporă: cetățenii moldoveni emigrați și activismul civic
Moraru Victor1 , Deleu Ecaterina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migraţia în discursul mediatic în perioada pandemiei COVID-19
Deleu Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
R, SU, SS, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere (inter)culturale: revista şi blogul „Mămăliga de Varşovia”
Deleu Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Creativitatea în jurnalism
Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-31-0 C 85.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziare şi reviste fondate peste hotare de cetăţenii moldoveni emigraţi: particularităţi şi evoluţii
Deleu Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VII. 2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Itinerarul definirii unui concept: generaţii secunde de migranți
Moraru Victor1 , Rusnac Gheorghe2 , Deleu Ecaterina3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul generaţiilor secunde în contextul schimbărilor sociale generate de procesele migraţionale
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Aspecte privind generaţiile secunde de migraţie în presa din Republica Moldova
Deleu Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurnalismul de agenție din Republica Moldova: factori de risc
Deleu Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Creativitatea în jurnalism
Ediția 4. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-34-2..
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instituțiilor politice în procesul de colaborare cu cetățenii moldoveni și descendenții lor din diaspora
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль вторых поколений миграции в формировании диаспоры Республики Молдова  политические и социальные последствия
Морару Виктор , Deleu Ecaterina
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-1103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Copiii migranţilor moldoveni din Italia: particularităţi ale procesului de integrare
Moraru Victor1 , Cheianu-Andrei Diana2 , Deleu Ecaterina1
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-57. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generaţii secunde de migraţie: cazul Republicii Moldova. SERIA „Migraţia: probleme şi oportunităţi”
Deleu Ecaterina
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
Chişinău, 2017 / ISBN 978-9975-53-776-6
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migraţiei asupra participării tinerilor de 15-29 ani pe piaţa muncii din Republica Moldova
Moraru Victor1 , Deleu Ecaterina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-82. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de integrare a copiilor cetăţenilor moldoveni in Italia
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul generațiilor secunde de migrație în procesul de formare a diasporei: cazul cetățenilor moldoveni din Italia
Moraru Victor1 , Deleu Ecaterina12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устой чивого развития страны происхождения
2017. Chişinău. .
Disponibil online 26 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 13

Aspecte privind politicile de integrare a copiilor migranţilor reîntorşi în ţara de origine
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-83-4.
Disponibil online 19 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autorii migranţi: cazul Republicii Moldova
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunitatea cetatenilor moldoveni din Italia: aspecte socio-economice ale procesului de integrare
Deleu Ecaterina12
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.28. 2016. Iași, România. ISBN 978-606-685-476-4.
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunitatea cetăţenilor moldoveni din italia: particularităţi ale procesului de integrare
Rusnac Gheorghe , Moraru Victor , Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-57-218-7.
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăţile accederii pe piaţa muncii din Italia a fiilor migranţilor moldoveni
Делеу Екатерина
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dossier statistico immigrazione – unul din cele mai importante anuare statistice privind imigraţia în italia
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-57-218-7.
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul tinerilormigranţi NEET originari din Republica Moldova: Cazul Italia
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Pregătim viitorul promovând excelenţa : Congresul Internaţional al Universităţii Apollonia : secţiunea Ştiinţe Social-Umane
Ediția 26. 2016. Iași, România. ISBN 978-606-8410-74-6.
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generaţii secunde de migraţie: implicaţii politice şi sociale. Cazul cetăţenilor moldoveni din Italia
Moraru Victor1 , Deleu Ecaterina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul fenomenului NEET asupra tinerelor femei migrante din Republica Moldova: aspect privind incluziunea socială
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile tendinţe ale proceselor migraţionale, în atenţia oamenilor de ştiinţă
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile adaptării sociale ale minorilor moldoveni în Italia
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de integrare în italia a migranţilor originari din Republica Moldova: accesul la cetăţenie
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici privind minorii afectaţi de migraţie: cazul Republicii Moldova
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Abordarea migraţiei cetăţenilor moldoveni în Italia din perspectiva „generaţiilor secunde”
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4, T. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fața invizibilă a migrației. Minorii moldoveni neînsoțiți în Italia
Moraru Victor1 , Deleu Ecaterina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de cercetare a fenomenului minorilor migranți neînsoțiți
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2015. Chișinău. ISBN 978-9975-933-99-5.
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise privind abordarea migratiei cetatenilor moldoveni din Italia din perspectiva generatiilor secunde
Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-30. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 42 of 42