IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Teoria şi practica administrării publice",
Chișinău, Moldova, 17 mai 2019
Teoria şi practica administrării publice
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Administrare Publică
Responsabili de ediție: Balan O.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Academia de Administrare Publică
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-3240-4-5
CZU: 351/354:342(082)=135.1=161.1 T 43
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 mai 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (12)Economie (107)Drept (118)Medicină (8)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (13)Sociologie (59)Ştiinţe politice (81)Administrare publică (300)Ştiinţe fizico-matematice (42)Filologie (3)Biologie (1)Istorie (6)Geografie (3)Pedagogie (38)Farmacie (1)Studiul artelor, culturologie (6)Arhitectura (2)Psihologie (1)