IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Teoria şi practica administrării publice",
Chișinău, Moldova, 17 mai 2019
Teoria şi practica administrării publice
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Administrare Publică
Responsabili de ediție: Balan O.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Academia de Administrare Publică
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-3240-4-5
CZU: 351/354:342(082)=135.1=161.1 T 43
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 mai 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (12)Economie (184)Drept (277)Medicină (14)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (24)Sociologie (85)Ştiinţe politice (195)Administrare publică (651)Ştiinţe fizico-matematice (79)Filologie (6)Biologie (1)Istorie (11)Geografie (3)Pedagogie (51)Farmacie (1)Studiul artelor, culturologie (9)Arhitectura (2)Psihologie (5)Ştiinţe agricole (1)